Modellen van bestek - commissarismandaat

Sinds enkele jaren al biedt het IBR verschillende modellen van bestekken aan op haar website. Ze werden bijgewerkt in juni 2023.

Methodologie en ervaring

De gunningscriteria zijn niet gewijzigd; de Commissie publieke sector van het IBR heeft immers bevestigd dat methodologie en ervaring essentiële criteria zijn waarmee, naast de prijs, rekening moet worden gehouden bij de benoeming van een bedrijfsrevisor als commissaris. Het prijscriterium als enige gunningscriterium komt niet overeen met de aard van de intellectuele diensten die vereist zijn als onderdeel van een commissarismandaat.

Technische wijzigingen

De wijzigingen die zijn aangebracht in de bestekmodellen zijn voornamelijk van juridische of technische aard.

Er werd bijvoorbeeld rekening gehouden met het feit dat vanaf 1 september 2023 alle offertes ingediend moeten worden via de website e-tendering, op straffe van nietigheid.

Nieuwe modellen

Naast het model voor onderhandelingsprocedures zonder bekendmaking (voor opdrachten van minder dan € 140.000) is er een nieuw model voorzien voor openbare procedures.

U vindt voortaan ook modellen geschikt voor de speciale sectoren (transport, water, energie en postdiensten).

 

Klassieke sectoren

Speciale sectoren

We hopen dat u deze nieuwe modellen nuttig vindt, of u nu een bedrijfsrevisor of een aanbestedende overheid bent. We beantwoorden uiteraard graag al uw vragen over dit onderwerp.

Aarzel niet om contact op te nemen met het observatorium van overheidsopdrachten van het IBR: obs@ibr-ire.be

We willen u er ook graag op wijzen dat er tijdens de Dag van de Publieke Sector op 5 december een workshop wordt georganiseerd over overheidsopdrachten. De inschrijvingen zijn nu open.

 

Modelbestek single audit

Modelbestek single audit (dd 15 april 2021 zoals overeengekomen met de Vlaamse overheid)