De recente kredietcrisis (2007-2011) heeft de bewustwording van het bestaan van ondernemingsrisico’s en het belang om deze te identificeren en te beheersen, in een stroomversnelling gebracht.  Als gevolg hiervan wordt vandaag door de maatschappij steeds meer externe transparantie geëist in hoofde van vennootschappen. In dit verband werden in de wetgeving en corporate governance codes de taken en bevoegdheden van de organen van de vennootschappen met betrekking tot de interne controle en het risicobeheer vastgelegd.

Meer gedetailleerde informatie over deze opdracht is beschikbaar in het ICCI-boek Risicobeheer (toegankelijk met login voor bedrijfsrevisoren en stagiairs).