25 januari 2011

Norm

Deze norm is in werking getreden op 12 januari 2011.

Goedkeuring

Deze specifieke norm inzake medewerking aan het prudentieel toezicht, aangenomen door de Raad van het IBR op 8 oktober 2010, werd op 24 december 2010 goedgekeurd door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en door de Minister van Economie.

Openbare raadpleging

Ontwerp van specifieke norm inzake medewerking aan het prudentieel toezicht
(Openbare raadpleging van 20 april tot 18 mei 2010)