8 december 2021

Geldende norm

Deze specifieke norm inzake medewerking aan het prudentieel toezicht, aangenomen door de Raad van het IBR op 8 oktober 2010, werd op 24 december 2010 goedgekeurd door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en door de Minister van Economie. Deze norm is in werking getreden op 12 januari 2011.

Consultatieprocedure

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de Raad van het IBR het ontwerp van norm inzake de medewerking van de erkende bedrijfsrevisoren aan het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België aan openbare raadpleging voor.

Deze ontwerpnorm werd uitgewerkt samen met het Instituut van de Revisoren Erkend voor de Financiële Instellingen (IRAIF - IREFI).

U kunt uw commentaren tot en met 8 februari 2022 overmaken via het volgend e-mailadres: tech@ibr-ire.be.

In het kader van de privacy-regelgeving, vragen wij u om ons bij het overmaken van uw commentaar uitdrukkelijk te bevestigen dat zowel uw reactie als uw naam na afloop van de openbare raadplegingsperiode op de website van het IBR mogen worden gepubliceerd.

Wij wijzen erop dat wij, in het kader van de goedkeuringsprocedure voorzien in artikel 31 van de wet van 7 december 2016, het volledige dossier dienen over te maken aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister van Economie.