De omvang van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor in het kader van de huiszoeking

februari 2024

Guidance on the role of the registered auditor in relation to sustainability information

februari 2024

Richtlijnen voor de rol van de bedrijfsrevisor met betrekking tot duurzaamheidsinformatie

februari 2024

Hoe financier ik de groei van mijn KMO?

oktober 2022

Hoe maak ik een financieel plan voor een KMO?

december 2021

Verenigingen en ivzw's: slechte beheerspraktijken - enkele te vermijden valkuilen

november 2021

24 praktische tips voor de bedrijfsrevisor, het ondernemingshoofd en de werknemersvertegenwoordiger

oktober 2021

Inbreng in natura

juni 2021

Voorzieningen, bestemde fondsen en fondsen van de vereniging of stichting: hoe ziet men het verschil?

maart 2021

Het begrip 'belangenconflict' in verenigingen en stichtingen

maart 2021

De rol van de bedrijfsrevisor bij de bestrijding van het witwassen van geld

maart 2021

(i)vzw's en stichtingen: meerwaarde van de tussenkomst van de bedrijfsrevisor

november 2020

Technische fiches data-analyse

november 2020

Het gebruik van data-analyse bij de controle

mei 2020

Welke opdracht voor welke behoeften? Het juiste referentiekader bepalen om opdrachten uit te voeren

november 2019

De bedrijfsrevisor: een bevoorrechte partner voor de actoren van de publieke en non-profitsector

november 2019

De bedrijfsrevisor: een vertrouwenspartner voor iedereen

november 2019

Leidraad: 'Niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit. Toelichting voor Belgische vennootschappen

maart 2018

Didactische brochure over het nieuwe commissarisverslag voor vzw's en ivzw's

mei 2018

Didactische brochure over het nieuwe commissarisverslag voor vennootschappen

mei 2018

Data Analytics: the Future of Audit

januari 2018

Gids met goede informaticapraktijken voor KMO's

september 2017

Al eens aan een professional gedacht?

juni 2017

De impact van de audithervorming op de genoteerde vennootschappen

december 2016

24 praktische tips voor een goede werking van de ondernemingsraad

december 2015

De bedrijfsrevisor: een vertrouwenspartner, ook voor publieke overheden

juli 2015

Checklist "Goede praktijken voor KMO's"

juni 2015

Brochure betalingsfraude

juni 2015

Brochure: "De omvang van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor, meer bepaald in het kader van de huiszoeking"

juni 2015

Brochure niet-financiële attestering

juni 2015

Rechtbanken, balies en bedrijfsrevisoraat: actualiteit inzake hun samenwerking en actualiteiten ondernemingsrecht - studiedag 12 oktober 2012

december 2013

De nieuwe aansprakelijkheidsregeling voor economische beroepen: rechtspersonen en natuurlijke personen

januari 2013

Zestigste verjaardag van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren: de pensioenleeftijd of een hernieuwde jeugd?

april 2013

Algemene voorstelling van het beroep

december 2010

Externe versus interne zekerheid: hoe een co-partnership creeren?

januari 2010

Omzetting van vennootschappen

januari 2009

Voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (2008/3)

januari 2009

Hoe neem ik een onderneming over? Over het belang van overname-audits

september 2007

Brochure:"Commissarisverslag opgesteld overeenkomstig artikelen 144 en 148 van het Wetboek van vennootschappen"

maart 2007

Hoe kan men zijn personeel vergoeden op basis van de resultaten of het kapitaal van de onderneming?

februari 2006

Het nieuw boekhoudrecht van de grote vzw's

juni 2004

Het nieuw boekhoudrecht van de kleine vzw's

juni 2004