Inbreng in natura en quasi-inbreng: praktische toepassingsgevallen

januari 2006

Boekhouding en audit in de niet-commerciële sector : Deel audit

januari 2003

De tussenkomst van de bedrijfsrevisor in het kader van een waardering van een onderneming

januari 2003

Een praktische kijk op administratieve organisatie en interne controle

januari 2002

De revisor en het Jaar 2000

januari 1998

Het Controleverslag: Principes en toepassingen

januari 1998

Controle van tijdelijke verenigingen: juridische, boekhoudkundige, fiscale en controle-aspecten

januari 1996

Auditcomités en corporate governance

januari 1995

Inleiding tot de interne controle

januari 1994

Werkdocument: milieuvragenlijst

januari 1994

Bedrijfsrevisor en milieu

januari 1994

De controleproblematiek in KMO's

januari 1991

Controlegids voor de ziekenhuisinstellingen

januari 1990

Inbreng van immateriële actiefbestanddelen II

januari 1990

De bedrijfsrevisor en de ondernemingsraden

januari 1987