5 mei 2021

Het huidig advies heeft tot doel om dieper in te gaan op de praktische toepasbaarheid van de drie uitzonderingen op het verplicht opstellen van een revisoraal controleverslag over de inbreng in natura, zoals geformuleerd in artikel 444, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (en analoge artikelen 5:7, 5:133, 6:8, 6:110, 7:10 en 7:197).