25 februari 2022

De Algemene Vergadering van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren zal plaatshebben op vrijdag 29 april 2022 om 8u30 (onthaal vanaf 8u) in het auditorium van de bank BNP Paribas Fortis (Kanselarijstraat 1 te 1000 Brussel).
 
In onderstaand bericht vindt u de te hernieuwen mandaten.