20 mei 2021

De minister van Economie heeft op 10 mei 2021 de norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten goedgekeurd. Het bericht tot goedkeuring verscheen op 19 mei 2021 in het Belgisch Staatsblad.

Deze norm treedt in werking voor de verslagen uitgebracht na de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van dit bericht.

U kan de goedgekeurde norm hier consulteren.