22 november 2022

Het ITAA heeft een opleidingsprogramma opgesteld voor de economische beroepen inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundigen overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2018. Het programma is goedgekeurd door de FOD Justitie, en, indien u de evaluatietest met succes  afrondt, zal u het getuigschrift behalen dat vereist is om de inschrijving in het nationaal register van gerechtsdeskundigen aan te vragen. 

Wij wijzen erop dat de opleiding van 2023 pas op 27 januari 2023 zal starten en dat de webinars on demand dus pas vanaf 27 januari 2023 beschikbaar zullen zijn.  

Het Koninklijk Besluit voorziet in een opleidingsprogramma van 36 uur
  1. Rechterlijke organisatie, algemene principes van burgerlijk procesrecht, algemene principes van het bewijsrecht en de bewijsmiddelen in burgerlijke zaken (6 uren);
  2. Algemene principes van strafprocesrecht, algemene principes van bewijsrecht in strafzaken en vooronderzoek in strafzaken (6 uren);
  3. Minnelijk en gerechtelijk deskundigenonderzoek, arbitrage en bemiddeling. Het nationaal register voor gerechtsdeskundigen (4 uren);
  4. Aanstelling van de deskundige, verloop van het onderzoek en het verslag in burgerlijke zaken, tussenkomst van de rechter, erelonen en kosten in burgerlijke zaken (10 uren);
  5. Aanstelling van de gerechtsdeskundige, verloop van het onderzoek en verslag in strafzaken, wettelijke vergoeding en tarifering van prestaties in strafzaken (6 uren);
  6. Aansprakelijkheid, verzekering en deontologie van de gerechtsdeskundige (4 uren).

De door het ITAA georganiseerde opleiding is in de vorm van webinars beschikbaar die op elk moment tijdens de geplande periode kunnen worden bekeken en de mogelijkheid bieden om vragen aan de spreker te stellen. De sessie “Praktijk van deskundig onderzoek in burgerlijke zaken: opstellen van het verslag, ereloon en praktische voorbeelden” en “Praktische oefeningen en correctie van deskundigenverslagen” zal ter plaatse georganiseerd worden en nadien ook als webinar on demand beschikbaar zijn. 

Voor het gedetailleerde programma klik hier

Voor een goed begrip van de onderwerpen die in de verschillende sessies aan bod komen, is het sterk aanbevolen slechts één opname tegelijk te bekijken en bij voorkeur in de volgorde die in het programma is aangegeven. Het is mogelijk een webinar te onderbreken en op een later tijdstip verder te kijken.. Het is ook mogelijk om het verschillende keren te bekijken. Het gebruik is strikt persoonlijk.

Personen die al een deel van de opleiding hebben voltooid of een masterdiploma in de rechten behaald hebben, kunnen voor bepaalde onderwerpen een vrijstelling krijgen.  Zij dienen wel aan de volledige evaluatietest deel te nemen. Betrokkenen kunnen meer informatie krijgen door contact op te nemen me education@itaa.be.

In januari 2023 ontvangt elke deelnemer, naast de presentaties, een exemplaar van het boek "Gerechtsdeskundigen – Handboek juridische opleiding” (die Keure, 2019).

PRAKTISCH

- Beschikbaarheid van de opleiding

vanaf 27.01.2023 tot 23.09.2023

- Uiterste inschrijvingsdatum  

01.05.2023

- Sessie ter plaatse, die nadien als webinar beschikbaar zal zijn:  

16.05.2023
09:30 tot 12:30 et 13:30 tot 16:30

- Plaats en datum van de evaluatietest

De evaluatietest vindt plaats in de lokalen van het ITAA/IBR (6de verdieping), E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel: 
05.06.2023, van 9:00 tot 12:00, of, als alternatief, 
04.09.2023, van 9:00 tot 12:00, voor de evaluatietest 

23.09.2023, van 9:00 tot 12:00, voor de herkansing

PERMANENTE VORMING

Aangezien de webinars op uitgestelde basis beschikbaar zijn, zullen de uren permanente vorming die overeenkomen met een vormingsactiviteit van categorie A of categorie B pas na het afsluiten van de webinars op 23 september 2023 worden opgeladen op het platform permanente vorming, zelfs als u het webinar vóór die datum hebt bekeken. 

PRIJS

1 600 EUR  
De debetnota wordt pas na de opleiding opgesteld. U dient niet op voorhand te betalen.

SUBSIDIES

De subsidie is gekoppeld aan het volgen van de opleiding.

- Vlaams Gewest - Kmo-portefeuille - ITAA-registratienummer: DV.O241925 

schrijft u in voor 27 januari 2023, vraag kmop aan ten laatste op 10 februari 2023

schrijft u in na 27 januari 2023, vraag kmop aan ten laatste 14 dagen na de dag waarop u zich inschreef

- Brussel-Hoofdstad: voor deze opleiding zijn geen subsidies voorzien

ALGEMENE VOORWAARDEN

De voorwaarden met betrekking tot de deelname aan de seminars, de betaling, de annulering, het vormingsattest, enz. vindt u in de algemene voorwaarden.

INSCHRIJVING

IBR-leden kunnen zich hier inschrijven.