31 mei 2021

Deze mededeling behandelt allereerst de kwestie van de gelijkwaardigheid van de verschillende wetgevingen, met betrekking tot de voorstelling van de jaarrekening en de waarderingsregels, die van toepassing zijn op de verschillende rechtsvormen van ziekenhuizen.

In het tweede deel gaat deze mededeling in op Mededeling 2021/05 van 29 maart 2021 betreffende de opdracht vastgelegd bij de omzendbrief van het RIZIV en de FOD Volksgezondheid van 9 maart 2021 betreffende de bevestiging door de bedrijfsrevisor van de berekening van het afdrachtenpercentage uitgevoerd door het betreffende ziekenhuis in het kader van de voorlopige afrekeningen.