21 januari 2022

Hieronder vindt u  de reactie van de Raad van het IBR op het ontwerpadvies 'Gevolgen van een wijziging van het boekhoudkundig referentiestelsel bij de waardering van bepaalde actiefbestanddelen' van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.