24 maart 2021

U vindt hieronder de reactie van de Raad van het IBR op het ontwerpadvies 'Herwaarderingsmeerwaarden: gevolgen van de wijzigingen aangebracht door het WVV en KB WVV' van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.