13 augustus 2021

U vindt hieronder de reactie van de Raad van het IBR op het ontwerpadvies 'Onmiddellijke sluiting van de vereffening van een vennootschap: jaarrekeningrechtelijke gevolgen' van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.