15 november 2021

Hieronder vindt u  de reactie van de Raad van het IBR op het ontwerpadvies 'Artikel 3:175 KB WVV: openingsbalans van bestaande VZW's, IVZW's en stichtingen die een dubbele boekhouding voeren' van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.