11 februari 2021

U vindt hieronder de reactie van de Raad van het IBR op het ontwerpadvies 'Rekening 26 Overige materiële vaste activa' van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.