18 maart 2020

U vindt hieronder de reactie van de Raad van het IBR op het ontwerpadvies 'Financieringskostensurplus (artikel 194sexies en artikel 198/1 WIB 92)' van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.