19 oktober 2022

Hieronder vindt u  de reactie van het IBR op het ontwerpadvies 'Boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen tussen vennootschappen' van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.