17 oktober 2023

Hieronder vindt u  de reactie van het IBR op het ontwerpadvies “Boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid (update)" van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.