20 maart 2018

Deze technische nota analyseert de risico’s die een bedrijfsrevisor loopt ten aanzien van derden die buiten de overeenkomst staan die hem aan zijn cliënt bindt, omdat deze derden per definitie niet gehouden zijn door de inhoud van de overeenkomst en bijgevolg ook niet door een eventuele contractuele beperking van de aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor. De hier beoogde veronderstelling is het geval waarin een derde een bepaald gedrag aanneemt op basis van het resultaat van de contractuele opdracht uitgevoerd door de bedrijfsrevisor ten behoeve van zijn cliënt, en, als gevolg van dit gedrag, schade lijdt waarvoor hij een vergoeding wil vragen.

In geen geval wijzigen de technische nota's de bestaande normen en evenmin worden deze erdoor opgeheven.