14 december 2017

De bedrijfsrevisoren controleren talrijke kmo’s en andere niet-complexe entiteiten. In dit verband hebben een aantal confraters ons onlangs verzocht om een pragmatische aanpak uit te werken als leidraad voor de proportionele toepassing van de ISA’s in functie van de omvang en de complexiteit van de gecontroleerde entiteit, gericht op een effectieve en relevante controle tegen een beheerste kostprijs.