• actualiteit

  Kies een thema

 • rechtsleer

  Kies een thema

Uw selectie:

  Notice 2020/08 to the accredited auditors: Updated Insurance Working Programs

  21 oktober 2020

  173 views

  Het Grondwettelijk Hof stelt het IBR en het ITAA in het gelijk

  19 oktober 2020

  572 views

  Nieuwe functionaliteiten Companyweb

  15 oktober 2020

  263 views

  Update van de lijst van bevroren tegoeden en andere economische middelen

  6 oktober 2020

  427 views

  Coronaproof concept voor stage-examens IBR

  28 september 2020

  655 views

  Opheffing van enkele oude Koninklijke Besluiten

  25 september 2020

  513 views

  Geslaagde eerste online Algemene Vergadering IBR

  23 september 2020

  524 views

  Bericht IREFI 2020/07: "Best Estimate" - Overmaking van / toegang tot werkdocumenten van de erkend revisor

  18 september 2020

  496 views

  Goed personeelsbeleid in de praktijk: Liberform en Universiteit Gent organiseren reeks webinars voor vrije beroepen

  17 september 2020

  92 views

  Technische nota met betrekking tot de opdracht van de commissaris in het kader van een interimdividend in een NV (art. 7:213 WVV)

  16 september 2020

  424 views

  Mededeling 2020/18: Intrekking van advies 2019/02 van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 30 januari 2019

  8 september 2020

  879 views

  Mededeling 2020/17: Technische nota met betrekking tot de opdracht van de commissaris in het kader van een interimdividend in een NV (art. 7:213 WVV)

  7 september 2020

  856 views

  IBR publiceert technische fiches Data Analytics

  2 september 2020

  885 views

  Mededeling 2020/16: Wijziging van de wet van 7 december 2016 door de wet van 20 juli 2020

  2 september 2020

  1196 views

  Algemene Vergadering van 18 september 2020: oproepingsbrief en boodschap van de voorzitter

  26 augustus 2020

  1264 views

  Nietigverklaring van artikel 19, §1 van het KB UBO

  10 augustus 2020

  1305 views

  Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen januari-juni 2020

  6 augustus 2020

  1252 views

  Wij helpen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

  5 augustus 2020

  1735 views

  Mededeling 2020/15: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s – aanpassing aan de reparatiewet

  10 juli 2020

  1287 views

  invitation to an IFAC webinar to be held the 13th and the 15th of July:

  8 juli 2020

  938 views

  Algemene vergadering van vrijdag 18 september 2020 - vacante mandaten

  2 juli 2020

  1086 views

  18 september 2020: Digitale algemene vergadering

  30 juni 2020

  1863 views

  Notice 2020/06 to the accredited auditors: attention points 30 June 2020

  29 juni 2020

  931 views

  Bericht IREFI 2020/05: Verzekeringsondernemingen - actualisering modelverslagen specifieke aspecten

  15 juni 2020

  960 views

  Bericht IREFI 2020/04: Actualisering modelverslagen prudentiële halfjaarlijkse rapportering

  15 juni 2020

  882 views

  Mededeling 2020/14: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng

  15 juni 2020

  1211 views

  20ste editie Awards for Best Belgian Sustainability Reports : stel u kandidaat!

  5 juni 2020

  969 views

  Bent u van plan om de CORONA COMPENSATIEPREMIE aan te vragen? Lees dan even dit!

  5 juni 2020

  746 views

  Mededeling 2020/13: 'Reparaties' aan het WVV door de wet van 28 april 2020

  3 juni 2020

  1690 views

  Goedkeuring en inwerkingtreding AML-norm

  3 juni 2020

  1299 views

  Nieuwe brochure over het gebruik van data-analyse bij de controle

  29 mei 2020

  1036 views

  Vormingsprogramma 2020-2021

  19 mei 2020

  2517 views

  Opzoekingstools in het kader van de verplichtingen opgelegd door de antiwitwaswetgeving

  18 mei 2020

  1186 views

  Mededeling 2020/12: Opdracht van de commissaris - Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening: herziene overeengekomen specifieke werkzaamheden ("agreed-upon procedures")

  15 mei 2020

  1104 views

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Schenkingen en legaten voor VZW's, IVZW's en stichtingen die een dubbele boekhouding voeren'

  14 mei 2020

  1063 views

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Correctie van de jaarrekening'

  14 mei 2020

  1417 views

  In memoriam Raynald Vermoesen (1957-2020)

  14 mei 2020

  1577 views

  Circulaire 2020/C/59 betreffende het UBO register

  13 mei 2020

  2203 views

  Mededeling 2020/11: Reparatiewet WVV - commissarisverslag voor (i)vzw's en stichtingen

  6 mei 2020

  1650 views

  Mededeling 2020/10: Facturatie van de bijdragen in de werkingskosten van het IBR en het ICCI

  6 mei 2020

  1045 views

  Bijzondere instructies van het CTR naar aanleiding van de COVID-19-epidemie

  4 mei 2020

  1722 views

  Persbericht: Unizo, UCM, ITAA en IBR pleiten voor een toegankelijkere en ruimere tax shelter voor alle kmo’s

  30 april 2020

  1565 views

  Versoepeling organisatie algemene vergaderingen: temporele werking van KB nr. 4 van 9 april 2020 verlengd tot 30 juni

  30 april 2020

  6224 views

  Coronavirus - Bijkomende steunmaatregelen inzake btw en bedrijfsvoorheffing: uitstel voor het indienen van de btw-aangiften en voor de betaling voor de maand april

  15 april 2020

  1161 views

  The Financial Reporting Implications of COVID-19 (IFAC)

  15 april 2020

  1001 views

  Mededeling 2020/09: Volmachtenbesluit Covid-19 en organisatie van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuursorgaan

  10 april 2020

  2538 views

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Inbreng in nijverheid bij besloten vennootschappen en coöperatieve vennootschappen'

  2 april 2020

  1384 views

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Vermelding in de jaarrekening van de gegevens van de bestuurders en de commissaris'

  2 april 2020

  1519 views

  Mededeling 2020/08: Meedelen van de statuten van revisorenkantoren aan het Instituut

  2 april 2020

  1205 views

  The IAASB issued staff alerts to provide some guidance to auditors during the Coronavirus Pandemic

  31 maart 2020

  877 views

  Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij financiële ondernemingen : oproep voor kandidaten

  30 maart 2020

  670 views

  CEAOB benadrukt de belangrijke aspecten met betrekking tot de impact van Covid-19 op de controle van de jaarrekening

  30 maart 2020

  1051 views

  COVID-19: Aanpassing organisatie bekwaamheidsexamens en stageseminaries

  30 maart 2020

  1175 views

  Het ICCI publiceert COVID-19 gerelateerde FAQ

  27 maart 2020

  1284 views

  Mededeling 2020/07: Vierde update van het handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) - versie 4.1 -2020: aanpassing

  27 maart 2020

  1207 views

  Bericht van Fednot aan de ondernemers- en beroepsorganisaties inzake het verlijden van vennootschapsaktes tijdens de Covid-19 crisis

  26 maart 2020

  1463 views

  Mededeling 2020/06: COVID-19 – Herinnering aan de signaalfunctie van de commissaris

  26 maart 2020

  1672 views

  Mededeling 2020/05: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten (termijn: 25 april 2020)

  25 maart 2020

  1181 views

  Bijzondere instructies van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren naar aanleiding van de COVID-19-epidemie

  25 maart 2020

  1020 views

  Advies 2020/01: Interpretatie van artikel 93/1 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat

  24 maart 2020

  1219 views

  Mededeling 2020/04: Mogelijke impact van de COVID-19-crisis op de controlewerkzaamheden

  20 maart 2020

  4531 views

  Goedkeuring door de minister van Economie van de 'Algemene norm van toepassing op alle opdrachten toevertrouwd door een onderneming aan de bedrijfsrevisor'

  20 maart 2020

  965 views

  Corona: Federale regering neemt bijkomende maatregelen voor bedrijven en ondernemers

  18 maart 2020

  1414 views

  Reactie van de Raad ven het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Financieringskostensurplus'

  18 maart 2020

  1745 views

  UPDATE: Voorzorgsmaatregelen ingevolge het Coronavirus

  17 maart 2020

  2160 views

  Bericht IREFI 2020/03: Actualisering modelverslagen prudentiële rapportering

  11 maart 2020

  1481 views

  Why Adopting High-Quality Accountancy Standards Is Critical to Achieving the SDGs by 2030

  4 maart 2020

  1217 views

  Mededeling 2020/03: De toegang van de bedrijfsrevisoren tot het UBO-register in de hoedanigheid van onderworpen entiteiten

  3 maart 2020

  3675 views

  Bericht IREFI 2020/02: 'Best Estimate' bij verzekeringsondernemingen

  25 februari 2020

  1488 views

  Mededeling 2020/02: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van Norm (herziene versie 2020) permanente vorming (termijn: 25 april 2020)

  25 februari 2020

  2204 views

  Algemene Vergadering van vrijdag 24 april 2020: vacante mandaten

  21 februari 2020

  1529 views

  Communication IREFI 2020/01: TLTRO III - Suggested Agreed Upon Procedures

  19 februari 2020

  1508 views

  Toespraak van de voorzitter van de FSMA tijdens de Algemene Vergadering van het IREFI

  19 februari 2020

  1402 views

  FOD Economie publiceert nieuwe overheidsopdracht voor audit van erkende ondernemingsloketten

  5 februari 2020

  1152 views

  Mededeling 2020/01: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR

  28 januari 2020

  2870 views

  Openstaande plaatsen van rechters in ondernemingszaken (Antwerpen - Leuven - Gent - Brussel)

  6 januari 2020

  931 views

  Advies 2019/16: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem – vervanging van Advies 2019/04

  23 december 2019

  3546 views

  Technische nota met betrekking tot de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan

  20 december 2019

  3929 views

  Mededeling 2019/25: Technische nota met betrekking tot de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan

  20 december 2019

  3884 views

  Mededeling 2019/24: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s – aanpassing aan het WVV (termijn: 31/1/2020)

  20 december 2019

  3804 views

  Mededeling 2019/23: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2019 Vlaamse overheid

  19 december 2019

  3126 views

  IAASB’s Audits Of Less Complex Entities: Feedback Statement And Way Forward

  18 december 2019

  1676 views

  Advies 2019/15: Verplichting om een jaarverslag op te stellen in de grote (I)VZW's en stichtingen - commissarisverslag hierover

  18 december 2019

  3527 views

  Advies 2019/14: Commissarisverslagen uitgebracht vanaf 1 januari 2020 (overgangsregime)

  16 december 2019

  4323 views

  Mededeling 2019/22: Persoon die gemachtigd is om een offerte in het kader van een overheidsopdracht te ondertekenen voor rekening van een vennootschap

  11 december 2019

  2915 views

  Bericht IREFI 2019/09: Aandachtspunten per 31 december 2019

  10 december 2019

  2126 views

  Mededeling 2019/21: Vlaams Decreet houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën

  9 december 2019

  2909 views

  Technische nota betreffende de opdracht met betrekking tot de vrijwillige ontbinding van een (i)vzw in het kader van een commissarismandaat (art. 2:110, § 2 WVV)

  6 december 2019

  2923 views

  Mededeling 2019/20: Technische nota betreffende de opdracht met betrekking tot de vrijwillige ontbinding van een (i)vzw in het kader van een commissarismandaat (art. 2:110, § 2 WVV)

  6 december 2019

  3450 views

  Dag van het revisoraat 28 november 2019: terugblik op een geslaagd event

  5 december 2019

  2592 views

  Regels voor toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor bijgewerkt

  4 december 2019

  2364 views

  Mededeling 2019/19: Opheffing van een aantal omzendbrieven

  3 december 2019

  2916 views

  Mededeling 2019/18: Vierde update van het handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC-1 en wet van 7 december 2016) - versie 4.0 - 2019

  27 november 2019

  2823 views

  Mededeling 2019/17: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens opgenomen in het openbaar register

  26 november 2019

  2990 views

  FOD Economie publiceert overheidsopdracht voor audit van erkende ondernemingsloketten

  13 november 2019

  1745 views

  NBB start erkenningsprocedure voor revisoren voor het uitoefenen van een mandaat bij betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld

  30 oktober 2019

  2179 views

  Praktische handleiding voor de algemene risicobeoordeling inzake witwassen van geld

  30 oktober 2019

  2959 views

  Bericht aan de bedrijfsrevisoren: Onderbreking van het commissarismandaat

  30 oktober 2019

  2492 views

  Mededeling 2019/16: Parlementaire vraag en antwoord over het gebruik door vrije beroepers van de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap onder het WVV

  29 oktober 2019

  3641 views

  Mededeling 2019/15: Eerste aanpassing van de technische nota inzake de netto-actieftest

  28 oktober 2019

  3407 views

  Technische nota's: Nettoactief- en liquiditeitstest

  Update 28 oktober 2019

  28 oktober 2019

  18715 views

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Inbreng in nijverheid bij besloten vennootschappen en coöperatieve vennootschappen'

  23 oktober 2019

  4221 views

  Naar een nieuwe neerleggingsprocedure bij de griffie: Economische beroepen en ondernemingsrechtbanken verenigd voor ondernemerschap en tegen fraude

  22 oktober 2019

  2296 views

  Overzicht van de eerste sancties opgelegd door de Gegevensbeschermingsautoriteit

  9 oktober 2019

  2332 views

  Opleiding voor de economische beroepen inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundige: november 2019 - januari 2020

  8 oktober 2019

  667 views

  Beslissing 2019/01 CTR: Voortijdige onderbreking van het commissarismandaat - informatie aan het College door middel van standaardformulier

  4 oktober 2019

  3026 views

  UBO-registratie: gedoogbeleid tot 31 december 2019

  23 september 2019

  3313 views

  Mededeling 2018/27: Vaststelling en terbeschikkingstelling door het IBR van een lijst van bedrijfsrevisoren die zich kandidaat stellen voor het uitvoeren van een EQCR en/of het monitoren van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem

  Update lijst 23 september 2019

  28 december 2018

  5916 views

  Aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven: verlenging van de indieningstermijn tot en met 10 oktober 2019

  18 september 2019

  2492 views

  Enquête Liberform: Hoe gaat u om met personeelsbeleid, opleiding en vorming?

  17 september 2019

  2434 views

  Bericht IREFI 2019/08: Actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB & FSMA

  13 september 2019

  2741 views

  Persbericht: Het IBR vraagt aan de regeringsonderhandelaars om vier maatregelen in het algemeen belang te nemen en vier hervormingen door te voeren

  6 september 2019

  7009 views

  Advies 2019/13: Technische nota's met betrekking tot de nettoactief- en liquiditeitstest in een BV en een CV (art. 5:141-5:144 / 6:114-6:117 WVV)

  5 september 2019

  6719 views

  Herinnering: UBO-register - 30 september 2019 is de deadline om informatie met betrekking tot uw uiteindelijke begunstigden voor de eerste maal te registreren

  4 september 2019

  3442 views

  Mededeling 2019/14: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm inzake de toepassing van de ISAE- en ISRS-standaarden in België

  2 september 2019

  3665 views

  Tweetalig colloquium 1 oktober 2019 - Uitvoering van de overheidsboekhouding in de verschillende Belgische instanties

  30 augustus 2019

  2398 views

  Bericht van de FOD Financiën: Update van de lijst van de bevroren tegoeden en andere economische middelen

  19 augustus 2019

  2939 views

  Toevoeging van 2 personen op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

  19 augustus 2019

  2956 views

  Bent u klaar voor GDPR? Raadpleeg onze checklist op maat van de economische beroepen

  Update 19 augustus 2019

  19 augustus 2019

  9101 views

  Bericht IREFI 2019/07: Nota's over materialiteit en de signaalfunctie

  9 augustus 2019

  3274 views

  Mededeling 2019/13: Inwerkingtreding van Verordening EU/2019/834 (EMIR-REFIT)

  31 juli 2019

  4132 views

  Update ESEF-rapporteringshandboek

  31 juli 2019

  3716 views

  Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen januari-juni 2019

  23 juli 2019

  4232 views

  Webinar IAASB: audit van minder complexe entiteiten

  11 juli 2019

  3603 views

  Mededeling 2019/12: Terbeschikkingstelling van voorbeelden van opdrachtbrieven en bevestigingsbrieven in het kader van de gemeenschappelijke norm met betrekking tot de controle van KMO’s

  8 juli 2019

  5306 views

  Mededeling 2019/11: Opdracht op vraag van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij: opdrachtbrief en overeengekomen specifieke werkzaamheden

  28 juni 2019

  6012 views

  IESBA lanceert eCode

  28 juni 2019

  6499 views

  Bericht IREFI 2019/06: Aandachtspunten per 30 juni 2019

  26 juni 2019

  4731 views

  Het auditcomité: bewaker van duurzame waardecreatie. Opleidingscyclus georganiseerd door GUBERNA en het IBR

  20 juni 2019

  1181 views

  De statutendatabank: een nieuwe handige tool van de FedNot

  18 juni 2019

  5381 views

  Aankondiging van controleacties ter verhoging van de spontane naleving van de fiscale verplichtingen

  Bericht van de FOD Financiën

  12 juni 2019

  6029 views

  Officiële informatiesessie over de Code 2020 op 18 juni 2019 in Gent

  7 juni 2019

  7901 views

  Testwebinar op 25 juni om 13u30: Going concern - spreker Lieven ACKE

  29 mei 2019

  7841 views

  Advies 2019/12: Toepassingsgebied van de controle- en beoordelingsnormen

  28 mei 2019

  8034 views

  Commissies van het IBR – Oproep tot kandidaatstelling

  28 mei 2019

  7323 views

  Advies 2019/10: Onderbreking van het commissarismandaat

  Update 27/05/2019: Engelse vertaling

  9 april 2019

  10407 views

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Groepsbijdrage'

  27 mei 2019

  8815 views

  Mededeling 2019/10: Opdracht van de commissaris – Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening: Vaststellingen en standpunten van de FSMA naar aanleiding van de controles

  13 mei 2019

  6610 views

  #tiszover, een nieuwe Corporate Governance Code 2020!

  9 mei 2019

  8832 views

  Toevoeging van 1 persoon op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

  6 mei 2019

  6491 views

  Ervaringssessie - 'Intellectuele eigendom: meer voorkomend dan gedacht'

  3 mei 2019

  616 views

  Advies 2019/11: Farmaceutische sector - KB van 29 maart 2019 - financiële steunregeling voor de boekjaren 2019 tot 2021

  30 april 2019

  6962 views

  Tom Meuleman verkozen tot nieuwe voorzitter IBR

  29 april 2019

  6795 views

  Opleiding voor de economische beroepen inzake de juridische kennis voor gerechtsdeskundige (volzet)

  23 april 2019

  8256 views

  De Europese richtlijn insolventie ondernemingen: wat kunnen de economische beroepen verwachten?

  19 april 2019

  7287 views

  KB tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van een financiële steunregeling op basis van heffingen op het zakencijfer van farmaceutische specialiteiten

  18 april 2019

  5226 views

  Bericht IREFI 2019/05: Circulaire NBB 2019-08 - Verwachtingen inzake de redactie van het audit plan en het omstandig verslag

  18 april 2019

  3774 views

  Bericht IREFI 2019/04: Erkenningsprocedure NBB voor bedrijfsrevisoren in verzekeringsondernemingen

  18 april 2019

  3265 views

  Mededeling 2019/09: De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen

  17 april 2019

  6558 views

  Mededeling 2019/08: Vormingsprogramma 2019-2020

  17 april 2019

  4349 views

  EP publiceert studie over de impact van de audithervorming op de kosten, de concentratie en de concurrentie

  17 april 2019

  2294 views

  Bericht IREFI 2019/03: Data Quality Regulatory Reporting - Suggested Approach

  12 april 2019

  5342 views

  Bericht IREFI 2019/02: Wijziging wetenschappelijk secretariaat

  12 april 2019

  3653 views

  Mededeling 2019/07: Opheffing van omzendbrief 2011/03

  29 maart 2019

  4246 views

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Brexit'

  28 maart 2019

  5755 views

  Advies 2019/09: Vervanging van Omzendbrief D.021/10 inzake de datum van de bevestigingsbrief

  28 maart 2019

  6120 views

  Technische nota bij de inbreng in natura

  27 maart 2019

  8694 views

  Advies 2019/08: Toepassing van de ISA's en ISRE 2410 en technische nota's met betrekking tot de uitvoering van bepaalde exclusieve wettelijk aan bedrijfsrevisoren voorbehouden opdrachten voorzien door het Wetboek van vennootschappen

  27 maart 2019

  7829 views

  Toevoeging van 1 entiteit op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

  26 maart 2019

  6194 views

  Mededeling 2019/06: Goedkeuring door de minister van Economie van de 2 normen inzake de toepassing van de ISA's in België

  26 maart 2019

  5157 views

  Connect 2.0: enquête over de kennis van de subsidiedatabank

  26 maart 2019

  532 views

  Advies 2019/07: Verduidelijking van de termen "relevante ethische voorschriften" in België

  20 maart 2019

  6646 views

  Mededeling 2019/05 van de Raad van het IAB en de Raad van het IBR: Goedkeuring van de gemeenschappelijke KMO-norm

  18 maart 2019

  5556 views

  Advies 2019/06: Niet-automatische toepassing van art. 138 W. Venn. ingeval van daling van het netto-actief tot minder dan de helft van het kapitaal

  15 maart 2019

  6448 views

  Definitieve goedkeuring van de normen inzake de toepassing van de ISA's in België

  14 maart 2019

  5562 views

  Advies 2019/05: Burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

  14 maart 2019

  5914 views

  Edinburgh Groep publiceert onderzoeksrapport met aanbevelingen voor kleine en middelgrote kantoren (SMP's)

  5 maart 2019

  3865 views

  Bericht IREFI 2019/01: Actualisering modelverslagen prudentiële rapportering

  4 maart 2019

  3519 views

  Mededeling 2019/04: Openbare raadpleging over het ontwerp van Algemene norm van toepassing op alle opdrachten toevertrouwd aan de bedrijfsrevisor

  1 maart 2019

  4587 views

  Mededeling 2019/03: Nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen

  28 februari 2019

  4617 views

  Mededeling 2019/02: Het nationaal register voor gerechtsdeskundigen - getuigschrift juridische kennis

  28 februari 2019

  4078 views

  Advies 2019/04: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem

  27 februari 2019

  4652 views

  Algemene Vergadering van vrijdag 26 april 2019: te hernieuwen mandaten

  20 februari 2019

  4187 views

  Advies 2019/03: Impact van de Brexit op het commissarisverslag

  15 februari 2019

  5334 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van vrijdag 25 januari 2019

  14 februari 2019

  5248 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van vrijdag 21 december 2018

  8 februari 2019

  5125 views

  Advies 2019/02: Verificatie van het UBO-register - opdracht van de commissaris en impact op het commissarisverslag

  31 januari 2019

  6297 views

  Mededeling 2019/01: Inwerkingtreding van de nieuwe pandwet

  22 januari 2019

  4168 views

  Bericht IREFI 2018/09: Aandachtspunten per 31 december 2018

  22 januari 2019

  3515 views

  Reactie van de Raad van het IBR op CBN-ontwerpadviezen

  21 januari 2019

  5182 views

  Advies 2019/01: Beroepsgeheim

  11 januari 2019

  5565 views

  Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'voorzieningen'

  11 januari 2019

  4938 views

  Ter beschikking stellen van de geconsolideerde lijst en toevoeging van 4 personen op de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme

  9 januari 2019

  5389 views

  Goedkeuring door de HREB van het ontwerp van norm mbt de gedeelde opdrachten (IBR-IAB) bij KMO’s en kleine vzw’s

  8 januari 2019

  4957 views

  Mededeling 2018/28: Opheffing van omzendbrieven D.015/06 en D.013/05

  31 december 2018

  3253 views

  Update: De Raad publiceert zijn reactie op de ontvangen commentaren op het ontwerp van norm inzake de toepassing van de anti-witwaswet

  21 december 2018

  4424 views

  Gemeenschappelijk bericht IBR-IAB-BIBF: Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme - beperking van het gebruik van contanten

  21 december 2018

  6606 views

  Terugblik op een geslaagd client-event over de hervorming van het vennootschapsrecht

  10 december 2018

  4080 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van vrijdag 23 november 2018

  10 december 2018

  3704 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 26 oktober 2018

  3 december 2018

  3326 views

  Mededeling 2018/26: Afspraken over single audit - audit rekeningen 2018 Vlaamse overheid

  28 november 2018

  3799 views

  Press Release: Elia, Pro Natura & Umicore are the winners of the Awards for Best Belgian Sustainability Reports edition 2018

  28 november 2018

  3968 views

  Mededeling 2018/25: Update van het handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC 1 en wet van 7 december 2016)

  21 november 2018

  3802 views

  Toevoeging van 1 persoon op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

  20 november 2018

  3168 views

  Mededeling 2018/24: Actualisering van de gegevens opgenomen in het openbaar register

  13 november 2018

  3645 views

  Samenwerkingsopdracht voor het kwaliteitstoezicht op de bedrijfsrevisoren die controleopdrachten uitvoeren bij organisaties andere dan die van openbaar belang

  6 november 2018

  3162 views

  Mededeling 2018/23: Ontwerp van gemeenschappelijke norm (IBR-IAB) met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine vzw’s en de gedeelde wettelijke opdrachten uitgevoerd bij KMO’s en kleine vzw’s

  3 november 2018

  3450 views

  Mededeling 2018/22: Hoe zich voorbereiden op de controle door het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren?

  31 oktober 2018

  3565 views

  Mededeling 2018/21: Het volgen van vormingsactiviteiten rond de bestrijding van het witwassen van geld en terrrorismefinanciering

  31 oktober 2018

  3284 views

  Mededeling 2018/20: Koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register

  30 oktober 2018

  3516 views

  Mededeling 2018/19: Opheffing van een aantal omzendbrieven

  29 oktober 2018

  2999 views

  Interpretatieve nota van het Interinstitutencomité van 4/10/2018: Boek XX Insolventie Wetboek economisch recht – opdrachten van de economische beroepsbeoefenaars – Interinstitutenaanbeveling WCO

  18 oktober 2018

  5409 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van vrijdag 28 september 2018

  17 oktober 2018

  4867 views

  Toevoeging van 1 persoon op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

  16 oktober 2018

  2856 views

  Mededeling 2018/18: Wet van 29 maart 2018 tot registratie van dienstverleners aan vennootschappen

  15 oktober 2018

  3210 views

  Toevoeging van 1 groep op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

  8 oktober 2018

  2999 views

  Mededeling 2018/17: Afschaffing van het begrip handelaar - impact op de onverenigbaarheden van de bedrijfsrevisoren

  8 oktober 2018

  3183 views

  CTB Circulaire 2018/1: Periodieke vragenlijst over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

  2 oktober 2018

  5698 views

  Het UBO-register is online

  1 oktober 2018

  7836 views

  Mededeling 2018/16: Opdracht van de commissaris - Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening - bijkomende vragen en antwoorden van de FSMA in het kader van de toepassing van de herziene overeengekomen specifieke werkzaamheden

  28 september 2018

  3252 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 31 augustus 2018

  24 september 2018

  3973 views

  De Raad publiceert zijn reactie op de ontvangen commentaren op het ontwerp van norm inzake de toepassing van de anti-witwaswet

  24 september 2018

  3158 views

  Welke Europese wetgevende initiatieven hebben een impact op het beroep van bedrijfsrevisor?

  20 september 2018

  5512 views

  Tenuitvoerlegging van de Europese prospectusverordening: wet gepubliceerd

  14 september 2018

  5130 views

  Bericht IREFI 2018/08: Actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB

  14 september 2018

  3327 views

  Het IBR en het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren sluiten een samenwerkingsovereenkomst

  13 september 2018

  3708 views

  Mededeling 2018/15: Verzekering burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid: herhaling van de rechtsbeginselen, update van de collectieve polis en AVG-dekking

  11 september 2018

  2893 views

  De Raad publiceert zijn reactie op de ontvangen commentaren op het ontwerp van norm met betrekking tot de gemeenschappelijke opdrachten bij KMO’s en kleine vzw’s

  11 september 2018

  3714 views

  Een nieuw wettelijk kader voor de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor. Nieuw KB stage gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

  11 september 2018

  5204 views

  Mededeling 2018/14: Opheffing van de burgerlijke vennootschap met handelsvorm

  5 september 2018

  2834 views

  Derde opvolgingsverslag FATF: België boekt vooruitgang op het vlak van de strijd tegen witwas

  4 september 2018

  3278 views

  Liberform lanceert enquête rond personeelsbeleid vrije beroepen

  4 september 2018

  3314 views

  Permanente vorming 2018 van de erkende revisoren op 9 en 17 oktober

  30 augustus 2018

  3217 views

  KB verwerkingsmodaliteiten UBO-register gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

  20 augustus 2018

  3296 views

  Toevoeging van 1 persoon op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

  13 augustus 2018

  2686 views

  Goedkeuring door de HREB van de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA's

  10 augustus 2018

  3332 views

  Goedkeuring door de HREB van norm tot wijziging van de norm inzake de toepassing van de ISA’s in België

  10 augustus 2018

  2534 views

  IFAC actualiseert handleiding voor het toepassen van ISA’s bij KMO-audits

  2 augustus 2018

  4225 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van 21 en 22 juni 2018

  25 juli 2018

  2991 views

  Mededeling 2018/13: GDPR /AVG - De kwalificatie van de bedrijfsrevisor als verwerkings-verantwoordelijke of verwerker

  19 juli 2018

  4380 views

  IAASB global consultation: Identifying and assessing the risks of material misstatement

  17 juli 2018

  3013 views

  ISA 540 revised approved

  13 juli 2018

  3845 views

  Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren reageert op de fusie van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten met het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten

  16 juli 2018

  5152 views

  Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen januari-juni 2018

  11 juli 2018

  4399 views

  Bericht IREFI 2018/07: aandachtpunten per 30 juni 2018

  3 juli 2018

  3229 views

  Ontwerp Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het beroep

  3 juli 2018

  4574 views

  Mededeling 2018/12: Opdracht van de commissaris – Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening: herziening van de overeengekomen specifieke werkzaamheden (“agreed-upon procedures”) die met de FSMA werden uitgewerkt in het kader van het toezicht op de naleving van de EMIR Verordening door de niet-financiële tegenpartijen

  28 juni 2018

  3949 views

  Mededeling 2018/11: Parlementaire vraag en antwoord met betrekking tot het toepassingsgebied van de vrijstelling inzake de verklaring niet-financiële informatie

  27 juni 2018

  2671 views

  Toevoeging van 2 personen op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

  19 juni 2018

  3093 views

  Wat verandert er voor vzw’s na de hervorming van het ondernemingsrecht?

  18 juni 2018

  4502 views

  Bericht IREFI 2018/06: Formulier over te maken aan de FSMA in het kader van het prudentieel toezicht

  15 juni 2018

  3381 views

  Mededeling 2018/10: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm inzake de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

  11 juni 2018

  2798 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 25 mei 2018

  5 juni 2018

  3041 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 25 april 2018

  4 juni 2018

  3029 views

  Mededeling 2018/09: Inwerkingtreding van Boek XX Insolventie Wetboek economisch recht

  31 mei 2018

  3355 views

  Mededeling 2018/08: Onderwerping van de bedrijfsrevisoren stagiairs aan de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

  30 mei 2018

  3198 views

  Mededeling 2018/07: GDPR/AVG – Inwerkingtreding op 25 mei 2018 van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG

  25 mei 2018

  3013 views

  Terugblik op een geslaagde studienamiddag: juridische actualiteit - capita selecta (23 mei 2018)

  28 mei 2018

  2333 views

  Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren publiceert zijn eerste jaarverslag

  28 mei 2018

  3067 views

  Ministerrraad keurt wetsontwerp tot invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen goed

  25 mei 2018

  3252 views

  Mededeling 2018/06: Nazicht door de bedrijfsrevisor van de sociale balans

  8 mei 2018

  2860 views

  Bericht IREFI 2018/05: samenstelling werkgroepen IREFI

  15 mei 2018

  3313 views

  Bericht IREFI 2018/04: concordantietest tussen Solvabilité II rapportering en de statutaire jaarrekeningen

  14 mei 2018

  3417 views

  Een nieuw logo voor het IBR !

  9 mei 2018

  3352 views

  IBR publiceert didactische brochures over het nieuwe commissarisverslag voor vennootschappen, vzw's en ivzw's

  8 mei 2018

  3937 views

  Geconsolideerde lijst en toevoeging van 2 personen op de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme

  7 mei 2018

  2320 views

  Algemene Vergadering 27 april 2018: slides beschikbaar voor bedrijfsrevisoren en stagiairs

  7 mei 2018

  3163 views

  Accountancy Europe cogito paper explores possible solutions for simplifying auditing standards for small or non-complex entities

  19 april 2018

  4670 views

  IBR jaarverslag 2017

  18 april 2018

  5231 views

  Bericht: samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 23 maart 2018

  16 april 2018

  4276 views

  Documenten Algemene Vergadering 27 april 2018

  11 april 2018

  3518 views

  IFAC start wereldwijde SMP-enquête 2018

  4 april 2018

  4279 views

  Toevoeging van 1 persoon en 21 entiteiten op de Noord-Korea sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

  3 april 2018

  3897 views

  Toevoeging van 1 entiteit op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

  30 maart 2018

  4250 views

  Bericht IREFI 2018/03: actualisering modelverslagen prudentiële rapportering FSMA

  23 maart 2018

  3227 views

  Mededeling 2018/05: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm betreffende de contractuele controle van KMO's en de gemeenschappelijke bijzondere opdrachten bij KMO's (IBR-IAB)

  22 maart 2018

  3245 views

  Mededeling 2018/04: Aangifte ter berekening van de veranderlijke bijdrage 2017

  20 maart 2018

  3845 views

  Technische nota betreffende de aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor ten aanzien van een derde in het kader van contractuele opdrachten

  20 maart 2018

  4568 views

  Mededeling 2018/03: Technische nota inzake de aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor ten aanzien van een derde in het kader van contractuele opdrachten

  19 maart 2018

  3317 views

  Bericht IREFI 2018/02: herziening werkgroepen IREFI - Oproep tot kandidaten

  16 maart 2018

  3250 views

  Bericht: samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 23 februari 2018

  16 maart 2018

  4252 views

  Mededeling 2018/02: Technische nota bij de inbreng in natura

  9 maart 2018

  3602 views

  Toevoeging van 2 personen en 1 entiteit op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

  9 maart 2018

  4411 views

  Belang van rapportering van niet-financiële informatie van ondernemingen neemt toe

  8 maart 2018

  4378 views

  IBR antwoordt op openbare raadpleging Monitoring Group

  5 maart 2018

  2199 views

  Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren publiceert zijn werkprogramma voor 2018

  2 maart 2018

  2630 views

  Advies 2018/02: herziening prudentiële norm

  27 februari 2018

  4996 views

  Template voor het invoeren van de jaarlijkse informatie in FiMiS

  13 februari 2018

  4339 views

  Advies 2018/01: Vennootschappen die gecontroleerd worden door de overheid – Nieuwe verplichting inzake de openbaarmaking van een remuneratieverslag

  9 februari 2018

  4741 views

  Bericht IREFI 2018/01: actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB

  9 februari 2018

  3118 views

  Bericht: Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 26 januari 2018

  8 februari 2018

  4228 views

  Programma seminaries VABF - kalenderjaar 2018

  6 februari 2018

  349 views

  Mededeling 2018/01: openbare raadpleging over het nieuw ontwerp van bijkomende norm (herzien in 2018) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s) – Het commissarisverslag in het kader van een wettelijke controle van de (geconsolideerde) jaarrekening en andere aspecten met betrekking tot de opdracht van de commissaris (termijn: 5 maart 2018)

  5 februari 2018

  2984 views

  Circulaire FSMA: Modaliteiten voor het overmaken van de rapportering over het boekjaar 2017 door Instellingen van Bedrijfspensioenvoorziening (IBP's)

  1 februari 2018

  3542 views

  Data Analytics: The Future of Audit

  15 januari 2018

  10661 views

  Model van jaarrekening voor de beheersvennootschappen van auteursrecht en naburige rechten 2018

  25 januari 2018

  3712 views

  De kaap van 1.000 volgers voor onze Linkedin site overschreden !

  19 januari 2018

  4305 views

  Michel De Wolf beëdigd als plaatsvervangend raadsheer bij het Hof van Beroep Luik

  15 juni 2018

  4427 views

  Bericht IREFI 2017/10: aandachtspunten die van belang kunnen zijn in het kader van de werkzaamheden

  10 januari 2018

  3326 views

  Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen juli-december 2017

  8 januari 2018

  5650 views

  Toevoeging van 16 personen en 1 entiteit op de Noord-Korea sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

  3 januari 2018

  4263 views

  Mededeling 2017/17: Openbare raadpleging over het nieuw ontwerp van norm tot wijziging van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA's in België

  21 december 2017

  3390 views

  Mededeling 2017/16: EMIR

  19 december 2017

  3401 views

  Mededeling 2017/15: Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

  18 januari 2017

  3231 views

  Mededeling 2017/14: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR

  18 december 2017

  3218 views

  Mededeling 2017/13: Technische nota - Samenvatting van de controleaanpak in niet-complexe entiteiten

  14 december 2017

  3210 views

  Technische nota: samenvatting van de controleaanpak in niet-complexe entiteiten

  14 december 2017

  5434 views

  Jaarverslag 2013-2016 van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen

  7 december 2017

  3245 views

  Advies 2017/08: boek XX Insolventie Wetboek economisch recht - impact van de toepassing ervan op de bedrijfsrevisor

  29 november 2017

  5130 views

  Advies 2017/07: afspraken over single audit: audit rekeningen 2017 Vlaamse overheid

  28 november 2017

  4851 views

  Mededeling 2017/12: Controle van de permanente vorming door het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

  13 november 2017

  3153 views

  Buitengewone algemene vergadering 24 november 2017: lijst kandidaten

  8 november 2017

  2783 views

  Nieuwe toelichting met betrekking tot de melding van informatie aan de CFI

  7 november 2017

  3689 views

  Oostenrijkse beroepsorganisaties van accountants en auditors treden toe tot Common Content Project

  17 oktober 2017

  4136 views

  Nieuwe antiwitwaswet van 18 september 2017

  9 oktober 2017

  3958 views

  Advies 2017/06: ontwerp van norm inzake de toepassing van de nieuwe en herziene ISA's in België-stand van zaken en intrekking van advies 2017/03

  6 oktober 2017

  5024 views

  Mededeling 2017/11: Opheffing van punt 4 van de Mededeling 2014/09 van het IBR van 3 oktober 2014

  27 september 2017

  3108 views

  College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren publiceert instructies voor het gebruik van de leidraden 2017 voor de kwaliteitscontrole bij niet-OOB’s

  27 september 2017

  4690 views

  Minister van Economie keurt norm inzake de opheffing van bepaalde normen en aanbevelingen van het IBR goed

  19 september 2017

  2597 views

  Nieuwe wet 'Insolventie van ondernemingen'

  12 september 2017

  4707 views

  Nieuw wettelijk kader kwaliteitstoetsing accountants en belastingconsulenten

  12 september 2017

  4837 views

  Europese richtlijn 2014/95 over bekendmaking van niet-financiële informatie omgezet in Belgisch recht

  12 juni 2017

  4648 views

  Advies 2017/05: interpretatie van de Europese auditverordening in samenhang met de norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België – opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang

  11 september 2017

  4053 views

  Advies 2017/04: commissarisverslag – Draagwijdte van de verklaring in het commissarisverslag van (eventuele) materiële onzekerheden die verband houden met gebeurtenissen of omstandigheden die mogelijk aanzienlijke twijfel doen rijzen over het vermogen van de vennootschap om haar bedrijfsactiviteiten voort te zetten (art. 144, §1, 7° W. Venn.)

  8 september 2017

  3970 views

  IBR publiceert gids met goede informaticapraktijken voor KMO's

  8 september 2017

  2662 views

  24 november 2017: Buitengewone Algemene Vergadering IBR

  1 september 2017

  2752 views

  Bericht IREFI 2017/09: mededeling FSMA – Permanente Vorming van de erkende revisoren

  25 augustus 2017

  3119 views

  Erevoorzitter Oswald Vandermeulen overleden

  16 augustus 2017

  2282 views

  Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen januari-juni 2017

  10 augustus 2017

  4188 views

  Koninklijk besluit van 21 juli 2017 betreffende de toekenning van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor alsook de inschrijving en registratie in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren

  4 augustus 2017

  2776 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van februari tot juni 2017

  3 augustus 2017

  4229 views

  Advies 2017/03: ontwerp van norm inzake de toepassing van de nieuwe en herziene ISA's in België - stand van zaken (ingetrokken)

  19 juli 2017

  3329 views

  Mededeling 2017/10: Einde van de besprekingen over een toenadering tussen de drie instituten en ontwikkelingen wat KMO-audits betreft

  7 juli 2017

  2815 views

  Bericht IREFI 2017/08: aandachtspunten per 30 juni 2017

  7 juli 2017

  3170 views

  Mededeling 2017/09: Afschaffing van de statuten van "vrijwillig beperkte bedrijfsrevisor" en "wettelijk beperkte bedrijfsrevisor"

  5 juli 2017

  2658 views

  Nieuwe formule voor Awards for Best Belgian Sustainability Reports

  5 juli 2017

  3298 views

  De FSMA publiceert FAQ aangaande het reglement van de FSMA van 17 januari 2017 over de medewerking van de bedrijfsrevisoren aan het toezicht op de naleving van de EMIR-verordening door de niet-financiële tegenpartijen

  5 juli 2017

  2869 views

  Accounting for Sustainability lanceert handleiding voor de boekhouding van menselijk en sociaal kapitaal

  28 juni 2017

  2914 views

  Al eens aan een professional gedacht? De bedrijfsrevisor: wat kan hij voor u doen en wat mag u verwachten?

  27 juni 2017

  3686 views

  Bericht IREFI 2017/07: actualisering modelverslagen prudentiële rapportering FSMA

  26 juni 2017

  3101 views

  Inspectie van Financiën, Rekenhof, Audit Vlaanderen, Vlaamse Auditautoriteit Europese Structuurfondsen en IBR ondertekenen globale afsprakennota single audit

  22 juni 2017

  3709 views

  Openbare aanbesteding - Samenwerkingsopdracht voor het kwaliteitstoezicht op de bedrijfsrevisoren die controleopdrachten uitvoeren bij organisaties andere dan die van openbaar belang

  22 juni 2017

  3293 views

  De Jongerenraad van het IBR: het netwerk van jonge bedrijfsrevisoren en stagiairs

  21 juni 2017

  3289 views

  Verplichting tot openbaarmaking van de sociale balans

  6 juni 2017

  3480 views

  Code Buysse III: een leidraad voor niet-beursgenoteerde ondernemingen

  23 mei 2017

  3733 views

  Heeft de daling van de rentevoeten invloed op de waarde van bedrijven?

  15 mei 2017

  2982 views

  Mededeling 2017/08: Typologie van de verschillende vormen van 'berichtgeving' met algemene draagwijdte van het IBR

  10 mei 2017

  2730 views

  Mededeling 2017/07: EMIR - toelichting van de FSMA betreffende de bijzondere verslagen op te stellen door de commissarissen bij bepaalde niet-financiële tegenpartijen

  9 mei 2017

  2998 views

  Algemene Vergadering IBR 28 april: slides en foto's

  3 december 2017

  3001 views

  Bericht IREFI 2017/06: modelverslagen FSMA voor verzekeringsondernemingen

  24 april 2017

  3017 views

  Bericht IREFI 2017/05: erkenningsprocedure NBB voor bedrijfsrevisoren in financiële ondernemingen

  21 april 2017

  2933 views

  Impact van de nieuwe wet van 7 december 2016 op de stage

  20 april 2017

  2741 views

  Het IBR publiceert zijn jaarverslag 2016

  11 april 2017

  3311 views

  Documenten Algemene Vergadering 28 april 2017

  5 april 2017

  2873 views

  Bericht IREFI 2017/04: slides van de infosessie van 20/03/2017 voor de aangewezen actuarissen van de IBP’s.

  4 april 2017

  2647 views

  Mededeling 2017/06: Commissarisverslag bij verenigingen en stichtingen

  28 maart 2017

  2863 views

  Mededeling 2017/05: Impact van de wet van 7 december 2016 en van de audithervorming op de organisatie van het bedrijfsrevisorenkantoor

  20 maart 2017

  2869 views

  Persbericht van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

  17 maart 2017

  2978 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 27 januari 2017

  13 maart 2017

  2868 views

  Bericht IREFI 2017/03: actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB

  9 maart 2017

  2604 views

  Advies 2017/02: van toepassing zijnde voorschriften op het commissarisverslag over het boekjaar 2016

  2 maart 2017

  3101 views

  Mededeling 2017/04: EMIR – Reglement van de FSMA over de medewerking van de bedrijfsrevisoren aan het toezicht op de naleving van de EMIR verordening door de niet-financiële tegenpartijen

  28 februari 2017

  2653 views

  Mededeling 2017/03: Modellen van de neer te leggen jaarrekening

  27 februari 2017

  2617 views

  Algemene Vergadering 28 april 2017: te hernieuwen mandaten

  27 februari 2017

  2817 views

  Bericht IREFI 2017/02: wijziging K.B. op de jaarrekening

  20 februari 2017

  2499 views

  Bericht aan de bedrijfsrevisoren: voorafgaandelijke goedkeuring van de door de bedrijfsrevisorenkantoren georganiseerde vormingsprogramma's

  13 februari 2017

  2873 views

  Bericht IREFI 2017/01: mededeling NBB omtrent de invulling van de periodieke staten onder Solvency II

  2 februari 2017

  2732 views

  Mededeling 2017/02: EMIR-Wet van 25 december 2016 tot omzetting van richtlijn 2014/91/EU en houdende diverse bepalingen: nieuwe verplichtingen en nieuwe opdrachten voor de commissaris

  31 januari 2017

  2992 views

  Mededeling 2017/01: Openbare raadpleging over het ontwerp van bijkomende norm (Herzien) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s) – Het commissarisverslag in het kader van een wettelijke controle van de (geconsolideerde) jaarrekening en andere aspecten met betrekking tot de opdracht van de commissaris

  30 januari 2017

  2693 views

  Nieuwjaarsboodschap van de voorzitter van het IBR

  26 januari 2017

  2345 views

  FSMA studie: Impact van de wijziging van de Belgische pensioenwet op de verwerking van pensioenverplichtingen in IFRS-rekeningen

  24 januari 2017

  2869 views

  Advies 2017/01: commissarisverslag

  19 januari 2017

  2916 views

  Accountancy Europe publishes Briefing Paper - EU Business Insolvency. A contribution from the Accountancy profession

  17 januari 2017

  2951 views

  Spaanse beroepsorganisatie van accountants en auditors (ICJCE) treedt toe tot het Common Content Project

  12 januari 2017

  2425 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 21 november, 25 november en 1 december 2016

  9 januari 2017

  2831 views

  Anticorruptiegids voor Belgische ondernemingen in het buitenland

  9 januari 2017

  2925 views

  Bericht IREFI 2016/09: aandachtpunten die van belang kunnen zijn in het kader van de werkzaamheden

  9 januari 2017

  2552 views

  Mededeling 2016/14: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm inzake de opheffing van bepaalde normen en aanbevelingen van het IBR

  22 december 2016

  2559 views

  Mededeling 2016/13: Sociale secretariaten - specifiek verslaggevingsmodel

  20 december 2016

  2433 views

  Thierry Dupont, voorzitter IBR: "De audithervorming zal het imago van en het vertrouwen in het beroep versterken" (L'Echo)

  20 december 2016

  3401 views

  Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen juli-december 2016

  19 december 2016

  3325 views

  Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

  13 december 2016

  4809 views

  Brochure over de impact van de audithervorming op de genoteerde vennootschappen

  2 december 2016

  3548 views

  Mededeling 2016/12: Nationaal register voor gerechtsdeskundigen

  1 december 2016

  2755 views

  Cofinimmo en Port of Antwerp winnen Awards voor beste Belgische duurzaamheidsverslag

  30 november 2016

  4263 views

  Advies 2016/01: afspraken over single audit: audit rekeningen 2016 Vlaamse overheid

  30 november 2016

  2797 views

  Persbericht: Kamer stemt nieuw wetgevend kader voor de organisatie van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren

  29 november 2016

  4247 views

  Bericht IREFI 2016/08: derogatie art 36bis - Uniforme brief aan alle kredietinstellingen dd 29 december 2015

  28 november 2016

  2615 views

  The Audit of SME's - Reforms in Europe

  15 november 2016

  2781 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 21 oktober 2016

  15 november 2016

  2890 views

  Mededeling 2016/11: Publicaties op de website van het ICCI: ISA's die betrekking hebben op kleine entiteiten - Update Pack PE-KE en ISA checklists - Bevestigingsbrieven

  8 november 2016

  2581 views

  SMP's volgens IFAC-rapport nog altijd meest vertrouwde KMO-adviseurs

  24 oktober 2016

  2517 views

  Mededeling 2016/10: Commissarissen van Autonome Gemeentebedrijven (AGB’s) en Autonome Provinciebedrijven (APB’s) – Volgen van ICCI-seminarie Controle van de autonome gemeentebedrijven (AGB’s)

  4 oktober 2016

  2796 views

  Bericht IREFI 2016/07: scope audit SII Q2 2016 – Ontwerp Modelverslag Q2

  2 september 2016

  2510 views

  Bericht IREFI 2016/06: mededeling FSMA – Permanente Vorming van de erkende revisoren

  24 augustus 2016

  2616 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 13, 23 en 27 mei 2016

  22 augustus 2016

  2882 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 15, 23 en 24 juni 2016

  22 augustus 2016

  2827 views

  Uitvoeringsbesluiten van de Europese Commissie betreffende de adequaatheid van de bevoegde autoriteiten van bepaalde derde landen en de gelijkwaardigheid van de voor de wettelijke audit bevoegde autoriteiten van de VS

  17 augustus 2016

  2762 views

  De EBA publiceert richtlijnen inzake de communicatie tussen de toezichthouders en de auditors van financiële instellingen

  3 augustus 2016

  3295 views

  Nieuwe bedrijfsrevisoren: eedafleggingen januari-juni 2016

  27 juli 2016

  3255 views

  De Commissie Corporate Governance publiceert haar jaarverslag 2015

  26 juli 2015

  3178 views

  Mededeling 2016/09: Verordening (EU) nr. 537/2014 van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang

  20 juli 2016

  2574 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 25 maart 2016

  19 juli 2016

  2860 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 20 april 2016

  19 juli 2016

  2397 views

  Bericht: Richtlijn 2014/56/EU en verordening 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014

  18 juli 2016

  2792 views

  Mededeling 2016/08: Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie

  14 juli 2016

  2535 views

  Mededeling 2016/07: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm inzake de toepassing van de nieuwe en herziene ISA's in België en tot vervanging van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA's in België

  30 juni 2016

  2525 views

  Bericht IREFI 2016/05: aandachtspunten beoordeling periodieke staten per einde halfjaar

  28 juni 2016

  2604 views

  Mededeling 2016/06: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm tot wijziging van de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s) - Het commissarisverslag in het kader van een controle van financiële overzichten overeenkomstig de artikelen 144 en 148 van het Wetboek van vennootschappen en andere aspecten met betrekking tot de opdracht van de commissaris

  27 juni 2016

  2624 views

  Omzendbrief 2016/05: Onmiddellijke mandaatmelding – intrekking van omzendbrief 2011/11

  24 juni 2016

  3447 views

  Bericht: Verordening (EU) Nr. 537/2014 van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van Organisaties van Openbaar Belang (OOB)

  17 juni 2016

  3493 views

  Mededeling 2016/05: De uitvoering van de kwaliteitscontroles 2016

  9 juni 2016

  2351 views

  Audit Vlaanderen publiceert jaarverslag 2015

  30 mei 2016

  2979 views

  FEE publiceert overzicht van auditdrempels in Europa

  30 mei 2016

  3055 views

  De Europese audithervorming: interview met FEE Deputy CEO Hilde Blomme

  17 mei 2016

  2899 views

  Mededeling 2016/04: De externe rotatie van de bedrijfsrevisor in Wallonië

  9 mei 2016

  2602 views

  Bericht IREFI 2016/04: aanpassing modelverslag Medische Index

  29 april 2016

  2595 views

  Het netwerk van Thierry Dupont (Trends-Tendances)

  28 april 2016

  3072 views

  Thierry Dupont, de nieuwe voorzitter van het IBR

  22 april 2016

  4530 views

  Omzendbrief 2016/04: Advocatenbevestigingen

  21 april 2016

  10148 views

  Mededeling 2016/03: Uitoefening van de opdracht in de hoedanigheid van commissaris of bedrijfsrevisor in erkende ngo's voor ontwikkelingssamenwerking en specifieke controleopdrachten in die organisaties

  20 april 2016

  2685 views

  Erratum bijlagen bij omzendbrief 2016/03 inzake de toepassing van de ISA’s en de ISRE’s

  19 april 2016

  2831 views

  Het IBR publiceert zijn jaarverslag: Facts & Figures 2015

  13 april 2016

  2616 views

  Gemeenschappelijk bericht IBR-IAB-BIBF: Dien uw btw-klantenlisting in !

  11 april 2016

  2918 views

  Mededeling 2016/02: Aanduiding van een plaatsvervangende commissaris

  6 april 2016

  2693 views

  Documenten Algemene Vergadering vrijdag 22 april 2016

  6 april 2016

  2827 views

  IFIAR publiceert inspectieresultaten 2015

  31 maart 2016

  3349 views

  Bericht IREFI 2016/03: circulaire FSMA 2016-02 van 24 februari 2016 betreffende de functie van de aangewezen actuaris bij de IBP’s

  27 april 2016

  2654 views

  Mededeling 2016/01: Inschrijving van een nieuw bedrijfsrevisorenkantoor in het openbaar register en gevolgen van een statutenwijziging in een bestaand bedrijfsrevisorenkantoor

  25 maart 2016

  2881 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 18 en 29 januari 2016

  25 maart 2016

  2859 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 26 februari 2016

  25 maart 2016

  2889 views

  Nieuwe bedrijfsrevisoren verwelkomd door de Raad

  25 maart 2016

  2972 views

  Persbericht: Belgische bedrijfsrevisoren ondersteunen jong Congolees accountantsberoep. IBR ondertekent conventie met recent opgerichte Congolese beroepsorde

  11 maart 2016

  4359 views

  Transacties met verbonden partijen: toelichtingsnota voor Belgische genoteerde vennootschappen

  4 maart 2016

  3428 views

  Office wallon des déchets: bedrijfsrevisoren bieden hun diensten aan (Le Vif)

  4 maart 2016

  2962 views

  Bericht IREFI 2016/02: actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB

  3 maart 2016

  2548 views

  Topadvocaat Marieke Wyckaert nieuwe voorzitter Federatie Vrije Beroepen: “Perceptie vrije beroep naar buitenwereld is grootste uitdaging”

  2 maart 2016

  3074 views

  Kleine ondernemer in de kou? Doe beroep op een kredietbemiddelaar

  26 februari 2016

  281 views

  Maak kennis met Liberform, het opleidingscentrum voor de sector van het vrije beroep

  26 februari 2016

  3806 views

  Hoge Raad voor de Economische Beroepen publiceert twee adviezen inzake audithervorming

  24 februari 2016

  3354 views

  Audit Vlaanderen publiceert globaal rapport over de gemeentelijke belastingen en retributies

  19 februari 2016

  2491 views

  Algemene Vergadering van vrijdag 22 april 2016: te hernieuwen mandaten

  19 februari 2016

  2534 views

  Maatregelen om de transparantie van de bedrijven op sociaal en ecologisch gebied te verbeteren

  16 februari 2018

  2928 views

  Praktische nota bij de uitvoering van de werkzaamheden van beoordeling in het kader van een interimdividend (art. 618 W .Venn.)

  5 februari 2016

  3977 views

  Praktische nota bij de uitvoering van de werkzaamheden van beoordeling in het kader van een wijziging van het maatschappelijk doel in de N.V., de B.V.B.A., de C.V.B.A. en de commanditaire vennootschap op aandelen

  5 februari 2016

  4056 views

  Omzendbrief 2016/03: Toepassing van de ISA’s en de ISRE’s en praktische nota’s met betrekking tot de uitvoering van bepaalde bijzondere opdrachten voorzien door het Wetboek van vennootschappen

  5 februari 2016

  3541 views

  Omzendbrief 2016/02: Noodzaak van het opnemen van een referentiekader voor het uitvoeren van de controleopdracht in het geval van een oordeelonthouding (rechtzetting vertaling van ISA 705), impact van de Europese Audithervorming op het commissarisverslag & Pack PE-KE v3.0 en FAQs ICCI

  4 februari 2016

  3148 views

  Omzendbrief 2016/01: Wijzigingen van het Vlaams Rekendecreet door het Vlaams decreet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen

  3 februari 2016

  3368 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 18 december 2015

  27 januari 2016

  2949 views

  Bericht IREFI 2016/01: aandachtpunten die van belang kunnen zijn in het kader van de werkzaamheden

  25 januari 2016

  2373 views

  Nieuwjaarsboodschap van de voorzitter: terugblik op 2015 en uitdagingen voor 2016

  13 januari 2016

  2907 views

  Persbericht: Minister Marghem reikt Awards 2015 voor beste Belgische duurzaamheidsrapporten uit aan Solvay, Cap Conseil en ProNatura. Nominaties voor Spadel, Harzé J.-Van Est, JSR Micro, FEVIA en het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling

  12 januari 2016

  4256 views

  Vlaamse regering beslist tot oprichting van een Vlaamse adviescommissie boekhoudkundige normen

  8 januari 2016

  552 views

  Overzicht administratieve verplichtingen van bedrijfsrevisoren(kantoren) tegenover het IBR/ICCI

  6 januari 2016

  3170 views

  Werkzaamheden van de Raad van 27 november 2015

  21 december 2015

  2365 views

  Persbericht: Belgische bedrijfsrevisoren verwerven kwaliteitslabel voor hun beroepsopleiding. Het IBR wordt volwaardig lid van het 'Common Content Project'

  16 december 2015

  4216 views

  Minister Kris Peeters presenteert grote lijnen van nieuw publiek toezicht op bedrijfsrevisoren

  15 december 2015

  3193 views

  Persbericht: sociale partners en bedrijfsrevisoren publiceren 24 praktische tips voor een goede werking van de ondernemingsraad

  4 december 2015

  4270 views

  Omzendbrief 2015/07: Vlaams Rekendecreet - uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 9 oktober 2015 betreffende controle en single audit die van toepassing is op de universiteiten, hogescholen en een aantal andere ambtshalve geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap

  1 december 2015

  9698 views

  Omzendbrief 2015/06: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2015 Vlaamse overheid

  1 december 2017

  6196 views

  Bedrijfsrevisor Liesbet Haustermans benoemd tot Board Member IESBA

  30 november 2015

  3731 views

  Bericht IREFI 2015/14: betrokkenheid van de wettelijke auditor gedurende de Solvency II voorbereidende fase

  19 november 2015

  2664 views

  IFAC-studie toont verband aan tussen accountancyberoep en economische groei en welvaart

  17 november 2015

  3251 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 25 september en 23 oktober 2015

  17 november 2015

  2988 views

  Mededeling 2015/06: Herinneringsmededeling - Dematerialisatie van effecten - Nieuwe opdracht voor de bedrijfsrevisoren

  30 oktober 2015

  2595 views

  Mededeling 2015/05: Controle op de jaarrekeningen van entiteiten in de diamantsector conform de ISA's

  29 oktober 2015

  2633 views

  Persbericht: opvolging verzekerd! Het IBR lanceert een platform voor de waardering van ondernemingen

  6 oktober 2015

  4193 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 28 augustus 2015

  2 oktober 2015

  2857 views

  IFAC publiceert nieuwe handleiding voor samenstellingsopdrachten

  28 september 2015

  3055 views

  Bericht IREFI 2015/13: nazicht van de aan de Nationale Bank van België gerapporteerde data voor de berekening van de aan het afwikkelingsfonds verschuldigde bijdrage

  25 september 2015

  2634 views

  'Enhancing Audit Quality' - Toespraak van IFIAR voorzitter Janine van Diggelen op het International Audit Congress, 8 september 2015

  24 september 2015

  2876 views

  Amerikaanse en Luxemburgse toezichthouders gaan samenwerken

  23 september 2015

  3342 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van juni 2015

  22 september 2015

  3078 views

  De administratie bevestigt de fiscale aftrekbaarheid van de jaarlijkse bijdragen door een werkgever betaald aan een beroepsorganisatie voor rekening van zijn medewerkers

  14 september 2015

  3451 views

  Het IBR treedt toe tot The Shift, een nieuw Belgisch netwerk voor duurzaamheid

  8 september 2015

  2855 views

  Bericht IREFI 2015/12: update werkgroep opleidingen – Oproep kandidaten kleine en middelgrote kantoren

  1 september 2015

  2587 views

  Bericht IREFI 2015/11: nazicht van de aan de NBB gerapporteerde data voor de berekening van de aan het afwikkelingsfonds verschuldigde bijdrage

  25 augustus 2015

  2609 views

  De bedrijfsrevisor: een vertrouwenspartner, ook voor publieke overheden

  15 juli 2015

  3581 views

  Bericht IREFI 2015/10: aandachtspunten beoordeling periodieke staten per einde halfjaar en andere belangrijk geachte mededelingen

  7 juli 2015

  2625 views

  Notulen van de Algemene Vergadering van 25 april 2015

  3 juli 2015

  2916 views

  Gemeenschappelijk bericht IBR-IAB-BIBF: Publicatie van de Checklist “Goede Praktijken voor KMO’s"

  29 juni 2015

  3178 views

  IBR publiceert brochure beroepsgeheim

  24 juni 2015

  5430 views

  Mededeling 2015/04: Sensibiliseringscampagne betalingsfraude: hoe kunnen ondernemingen zich wapenen?

  22 juni 2015

  2571 views

  Hoge Raad voor de Economische Beroepen publiceert advies betreffende de externe rotatie van commissarissen met één (of meerdere) opdracht(en) in OOB's

  20 juni 2016

  3305 views

  Minister Koen Geens te gast op IBR tijdens Algemene Vergadering Federatie Vrije Beroepen

  18 juni 2015

  2876 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 22 april 2015

  15 juni 2015

  2973 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 29 mei 2015

  15 juni 2015

  3024 views

  Belgische bedrijven steeds meer slachtoffer van betalingsfraude

  11 juni 2015

  4222 views

  Documentatie Permanente Opleiding FSMA van 6 mei 2015

  10 juni 2015

  2588 views

  Mededeling 2015/03: Uitoefening van de opdracht in de hoedanigheid van commissaris of bedrijfsrevisor in erkende niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking

  3 juni 2015

  2593 views

  Bericht IREFI 2015/09: oprichting werkgroep opleidingen – Oproep tot kandidaatstelling

  2 juni 2015

  2637 views

  Vlaamse overheid start enquête rond Single Audit

  29 mei 2015

  288 views

  "De bedrijfsrevisor, een onmisbare schakel" (La Libre Belgique)

  18 mei 2015

  2914 views

  Bericht IREFI 2015/08: TRIP, CANARA, BGWF en FAO

  18 mei 2015

  2613 views

  Digitale eengemaakte markt voor Europa: Commissie stelt zestien initiatieven voor

  18 mei 2015

  2466 views

  Bericht IREFI 2015/07: samenstelling Werkgroepen IREFI

  5 juni 2015

  2464 views

  Geslaagde Algemene Vergadering in aanwezigheid van premier Charles Michel

  29 april 2015

  3009 views

  Het IBR publiceert zijn jaarverslag: Facts & Figures 2014

  27 april 2015

  3092 views

  Kanaal Z - Bedrijfsrevisoren zijn klaar voor audit in de publieke sector

  21 april 2015

  3509 views

  Verlenging termijn openbare raadpleging over ontwerp van aanbeveling inzake de opdrachten in het kader van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

  13 april 2015

  2916 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 27 februari en 27 maart 2015

  10 april 2015

  2986 views

  Algemene Vergadering 25 april 2015: uitnodiging en documenten

  8 april 2015

  2924 views

  Bericht IREFI 2015/06: mededeling FSMA aangaande de permanente vorming van 6 mei 2015

  7 april 2015

  2578 views

  De Raad van het IBR verwelkomt nieuwe bedrijfsrevisoren - 27 maart 2015

  1 april 2015

  2839 views

  Omzendbrief 2015/05: Richtlijnen van de CWaPE betreffende de methodologische nota en de commissarisverslagen vereist in het kader van de voorlopige tariefmethodologie met betrekking tot aardgas en elektriciteit van toepassing op distributienetbeheerders actief in Wallonië voor de jaren 2015 en 2016

  1 april 2015

  6243 views

  Omzendbrief 2015/04: Impact van de ISA's en de ISRE's op de andere normen van het IBR

  31 maart 2015

  3649 views

  Enquête IFAC: kleine- en middelgrote kantoren licht optimistisch

  31 maart 2015

  3110 views

  "SME Acquisitions and the Added Value of a Registered Auditor" by Daniel Kroes

  25 maart 2015

  2956 views

  Het IBR ontving op 17 maart Olivia Kirtley, voorzitster van de IFAC

  18 maart 2015

  2980 views

  Bericht IREFI 2015/05: herstructurering Werkgroepen IREFI – Oproep tot kandidaten

  18 maart 2015

  2609 views

  Bedrijfsrevisoren bereid om gemeenten te helpen (Le Soir)

  16 maart 2015

  2856 views

  Bericht IREFI 2015/04: permanente vorming FSMA – 6 mei 2015

  12 maart 2015

  2346 views

  IFIAR blijft bezorgd over kwaliteit audit bij beursgenoteerde ondernemingen

  9 maart 2015

  3416 views

  Mededeling 2015/02: Ontwerp van aanbeveling inzake de opdrachten in het kader van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

  6 maart 2015

  2779 views

  Bericht: Toepassing van de Europese Verordening EMIR op de niet-financiële ondernemingen die derivatencontracten afsluiten: Rol van de commissaris

  5 maart 2015

  2910 views

  Mededeling 2015/01: Rekendecreet - gebruik van een verkort rapporteringsjabloon jaarrekening

  4 maart 2015

  2787 views

  Bericht IREFI 2015/03: actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB - FSMA

  4 maart 2015

  2609 views

  Omzendbrief 2015/03: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2014 Vlaamse overheid

  3 maart 2015

  6094 views

  Advies 2015/02: toepassing van artikel 10 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen door de commissaris

  2 maart 2015

  2890 views

  Omzendbrief 2015/02: Toepassing van het KB van 25/4/2014 betreffende de administratieve en boekhoudkundige organisatie, de interne controle, de boekhouding en de jaarrekeningen van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten alsook de informatie die zij moeten verschaffen

  27 februari 2015

  9972 views

  Het IBR lanceert een Observatorium van de openbare aanbestedingen

  26 februari 2015

  3216 views

  OVAM sensibiliseert accountants en revisoren: Bodemverontreiniging transparant en correct weergeven in de jaarrekening

  25 februari 2015

  330 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 23 januari 2015

  23 februari 2015

  2951 views

  Bericht IREFI 2015/02: medewerkingsopdracht IBP's en ontwerpcirculaire inzake opdracht van de aangewezen actuaris

  12 februari 2015

  2627 views

  Vragen over het geregistreerd kassasysteem?

  11 februari 2015

  3009 views

  Bericht: Uren permanente vorming

  2 februari 2015

  2573 views

  Nieuwe richtlijnen brengen het deugdelijk bestuur bij beursgenoteerde ondernemingen in een hogere versnelling!

  28 januari 2015

  4221 views

  Bericht 2015/01: medewerking prudentieel toezicht per einde boekjaar

  22 januari 2015

  2595 views

  Economische beroepen bevestigen hun rol als financieel adviseur van ondernemers. Resultaten van de CONNECT-enquête

  22 januari 2015

  316 views

  Nieuwjaarsboodschap van de voorzitter: uitdagingen voor 2015

  22 januari 2015

  2950 views

  Mededeling FSMA, Febelfin en het VBO: Toepassing van de Europese Verordening EMIR op de niet-financiële ondernemingen die derivatencontracten afsluiten

  15 januari 2015

  3100 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 28 november en 19 december 2014

  14 januari 2015

  3045 views

  Advies 2015/01: analyse van de uitzonderingen op het opstellen van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura

  7 januari 2015

  3340 views

  Omzendbrief 2015/01: Overeengekomen specifieke werkzaamheden bij de controle van de jaarlijkse aangifte door een onderneming (verpakkingsverantwoordelijke) aan VAL-I-PAC

  6 januari 2015

  10009 views

  Bericht IREFI 2014/09: solvabiliteit II

  23 december 2014

  2572 views

  Mededeling 2014/13: Dekking van de kwaliteitsbeoordelingsopdrachten (ISQC 1) door de collectieve verzekering tot dekking van de beroepsaansprakelijkheid van de bedrijfsrevisoren

  19 december 2014

  2924 views

  Brochure niet-financiële attestering online beschikbaar

  15 december 2014

  3027 views

  Befimmo, Bopro, Vredeseilanden en Antwerp World Diamond Centre winnen de Award 2014 for Best Belgian Sustainability Report

  2 december 2014

  4116 views

  Mededeling 2014/12: Dematerialisatie van effecten - Nieuwe opdracht voor de bedrijfsrevisoren

  2 december 2014

  2548 views

  Bericht - Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 26 september en 24 oktober

  26 november 2014

  2921 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Bestuursraad van het IREFI van 13 oktober 2014

  24 november 2014

  2686 views

  Publicatieblad EU publiceert nieuwe richtlijn over niet-financiële verslaggeving door grote ondernemingen

  18 november 2014

  2983 views

  Mededeling 2014/11: Invoeren van een statuut van "financieel planner"

  7 november 2014

  2509 views

  Bericht IREFI 2014/08: aanpassing van de KB's van 23 september 1992

  4 november 2014

  2561 views

  Mededeling 2014/10: Nazicht van de sociale balans door de bedrijfsrevisor - Analyseverslag van de bezoldigingsstructuur van de werknemers

  29 oktober 2014

  2815 views

  Persbericht: het IBR lanceert een platform voor de waardering en overdracht van ondernemingen

  23 oktober 2014

  4205 views

  Bericht IREFI 2014/07: solvency II opleiding

  20 oktober 2014

  2685 views

  Naar meer harmonisatie van de beroepsopleidingen in Europa: Het IBR treedt toe tot het 'Common Content Project'

  8 oktober 2014

  3022 views

  Mededeling 2014/09: Minimumvereisten van de commissarisopdracht in Autonome Gemeentebedrijven (AGB’s) en Autonome Provinciebedrijven (APB’s)

  3 oktober 2014

  2918 views

  Bericht: Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 29 augustus 2014

  30 september 2014

  2899 views

  Gemeenschappelijk bericht IBR-ICCI: Update van het handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem gepubliceerd op de site van het ICCI

  26 september 2014

  3174 views

  Persbericht: Budgettair noodweer bij de Belgische overheidsfinanciën: meer dan ooit behoefte aan betrouwbare financiële informatie !

  19 september 2014

  4058 views

  Europese Commissie publiceert vragen en antwoorden over audithervorming

  5 september 2014

  2908 views

  Omzendbrief 2014/04: Rekendecreet en single audit - richtlijnen voor de opmaak van de management letter

  4 september 2014

  10125 views

  Brief van de FOD Financiën betreffende de invoering van de meldingsplicht inzake private vermogensstructuren

  4 september 2014

  2949 views

  Omzendbrief 2014/03: Verduidelijking van de termen "relevante ethische voorschriften" van de internationale standaard ISQC 1

  2 september 2014

  3194 views

  Omzendbrief 2014/02: Bijzonderheden verbonden aan de toepassing van ISQC 1 in België met betrekking tot de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en gevolgen voor de toepassing van ISA 220

  2 september 2014

  3386 views

  Rubriek “bemiddeling” op de website van het IBR en aanspreekpunt bij het IBR

  27 augustus 2014

  2908 views

  Bericht: Lancering Pack PE-KE versie 2.0

  21 augustus 2014

  3350 views

  Europese Commissie publiceert geconsolideerde versie auditrichtlijn

  18 augustus 2014

  3150 views

  Bericht: Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 13, 25 en 26 juni 2014

  29 juli 2014

  2992 views

  Bericht : Ontbinding en vereffening in één akte - Gemeenschappelijk bericht IBR - IAB - KFBN

  25 juli 2014

  4500 views

  Mededeling 2014/08: Wetboek van economisch recht

  14 juli 2014

  2534 views

  Baselcomité publiceert richtlijnen voor externe audit banken

  9 juli 2014

  3104 views

  Gemeenschappelijk bericht IBR-IREFI: Actualisatie van de gegevens opgenomen in het openbaar register met betrekking tot uw erkenning door de FSMA en/of de NBB

  2 juli 2014

  5326 views

  Bericht IREFI 2014/06: aanpassing modelverslagen ingevolge de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen

  30 juni 2014

  2732 views

  Mededeling 2014/07: Wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen - opheffing van de leeftijdsgrens voor de bedrijfsrevisoren

  26 juni 2014

  2611 views

  Advies 2014/03: wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie: - uitbreiding van de alarmbelprocedure tot de vzw’s, ivzw’s en stichtingen (artikel 138 van het Wetboek van vennootschappen) - bijeenroeping van de algemene vergadering (vzw), het algemeen leidinggevend orgaan (ivzw) of de raad van bestuur (stichting) - aanwezigheid van de commissaris op de algemene vergaderingen

  25 juni 2014

  2871 views

  Gemeenschappelijk bericht IAB-IBR-BIBF aan alle leden - betalingen in contanten

  23 juni 2014

  2950 views

  Notulen van de Algemene Vergadering van 26 april 2014

  18 juni 2014

  2914 views

  ISA's versus Algemene Controlenormen: wat moet je weten?

  13 juni 2014

  5212 views

  Rekenhof, Audit Vlaanderen en IBR ondertekenen nieuwe afsprakennota inzake audit in de Vlaamse administratie en de lokale besturen

  12 juni 2014

  2997 views

  Bericht: Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 1 en 23 april 2014

  2 juni 2014

  2890 views

  Bericht: Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 6 en 16 mei 2014

  2 juni 2014

  2984 views

  Herwerkte leidraad interne controle / organisatiebeheersing van de Vlaamse overheid

  28 mei 2014

  482 views

  Het Publicatieblad van de EU publiceert de teksten van de Europese audithervorming

  27 mei 2014

  2985 views

  Einde verplichte kwartaalrapportering: FSMA past circulaire genoteerde vennootschappen aan

  26 mei 2014

  3056 views

  Bericht IREFI 2014/05: publicatie in het Belgisch Staatsblad van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen

  23 mei 2014

  2577 views

  Wetgever verduidelijkt regels voor vereffening en ontbinding in één akte

  23 mei 2014

  3621 views

  KB van 25 april 2014 betreffende de samenwerkingsmodaliteiten met de bevoegde autoriteiten van derde landen

  22 mei 2014

  2922 views

  Nieuwe bevoegdheden voor commissarissen in de non-profitsector

  21 mei 2014

  3131 views

  Nieuwe norm controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen

  16 mei 2014

  4256 views

  Toespraak van Jean-Marc Delporte, voorzitter van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, op de Algemene Vergadering van 26 april

  14 mei 2014

  3244 views

  Dag van het Vrije Beroep: cijferberoepen ondertekenen samenwerkingsprotocol met Federatie Vrije Beroepen en Agentschap Ondernemen

  9 mei 2014

  2998 views

  Persbericht: het IBR publiceert zijn memorandum aan de regeringen en zijn jaarverslag 2013

  24 april 2014

  4269 views

  Raad EU keurt hervormingsvoorstellen auditmarkt goed

  18 april 2014

  2436 views

  Europees Parlement neemt richtlijn aan over duurzame verslaggeving grote ondernemingen

  18 april 2014

  3059 views

  Advies 2014/02: begrip ernstige fiscale fraude in de antiwitwaswet

  15 april 2014

  2625 views

  Algemene Vergadering van 26 april 2014: uitnodiging en documenten

  11 april 2014

  2897 views

  Bericht: Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 21 maart 2014

  11 april 2014

  2885 views

  Bericht: Elektronisch factureren voor iedereen!

  3 april 2014

  3014 views

  Mededeling 2014/06: Verduidelijking van de gegevens opgenomen in het openbaar register

  2 april 2014

  2742 views

  Advies 2014/01: interpretatie van het laatste lid van artikel 745 van het Wetboek van vennootschappen

  26 maart 2014

  2837 views

  Persbericht: Naar meer financiële transparantie en controle van de algemene rekeningen van de federale staat en de gewesten en gemeenschappen: “Too little, too late”!

  25 maart 2013

  4034 views

  Bericht: Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 28 februari 2014

  19 maart 2014

  2405 views

  Mededeling 2014/05: Melding van commissarismandaten in organisaties van openbaar belang en het jaarlijks meedelen van het transparantieverslag

  6 maart 2014

  2816 views

  Omzendbrief 2014/01: Vlaams Rekendecreet – Handleiding van de boekhoudregels als referentiekader voor de in Vlaamse entiteiten toe te passen boekhoudregels

  5 maart 2014

  9845 views

  Mededeling 2014/04: Wet van 22 november 2013 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen – waarborgen van de schuldeisers bij een kapitaalherschikking

  4 maart 2014

  2325 views

  Mededeling IREFI 2014/04: actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB - FSMA

  27 februari 2014

  2596 views

  Exponentiële toename van de elektronische facturatie!

  26 februari 2014

  2306 views

  Bericht: Gewone algemene vergadering van zaterdag 26 april 2014

  19 februari 2014

  2879 views

  Bericht: Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 6 en 24 januari 2014

  13 februari 2014

  2919 views

  Bericht: Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 13 december 2013

  12 februari 2014

  2987 views

  Bericht: Feedback van de gebruikers van het Pack PE-KE

  4 februari 2014

  3070 views

  Mededeling 2014/03: Vlaams decreet van 22 november 2013 betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector - aandachtspunten voor de bedrijfsrevisoren

  3 februari 2014

  2597 views

  Mededeling 2014/02: Wet van 22 november 2013 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties - Aandachtspunten voor de bedrijfsrevisoren

  31 januari 2014

  2647 views

  Mededeling 2014/01: Richtsnoeren van de CFI voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, § 1, 3 en 4 van de anti-witwaswet van 11 januari 1993

  30 januari 2014

  2642 views

  Mededeling IREFI 2014/03: mogelijkheid tot het verlenen van ondersteuning aan de FSMA

  28 januari 2014

  2563 views

  Akkoord tussen de KMO-organisaties en de kredietsector over gedragsregels financiering

  16 januari 2014

  2756 views

  Mededeling IREFI 2014/02: gebruik door Belgische instellingen van "fair value"-waarderingen

  10 januari 2014

  2514 views

  Afschaffing effecten aan toonder - rol van de cijferberoepen

  7 januari 2014

  2612 views

  Mededeling IREFI 2014/01: medewerking prudentieel toezicht per einde boekjaar

  6 januari 2014

  2620 views

  Advies 2013/04: splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen - Uitgifte van aandelen van nieuwe vennootschappen aan vennoten gesplitste vennootschap is evenredig aan rechten in kapitaal van vennootschap - Gevolgen voor verslaggeving commissaris

  26 december 2013

  2808 views

  Advies 2013/03: verandering van de vaste vertegenwoordiger van een bedrijfsrevisorenkantoor

  20 december 2013

  2628 views

  Persbericht: eerste commentaren van het IBR over het door de EU-lidstaten bereikte akkoord over de hervorming van de auditmarkt. Algemene tevredenheid met betrekking tot een compromis na drie jaar onderhandelen, maar nog vele onbeantwoorde vragen

  20 februari 2013

  3838 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 8 november 2013

  5 december 2013

  2965 views

  Solvay, Struik Foods Belgium/Chillfis, Protos, Pro Natura en Lokale politiezone Sint-Pieters-Leeuw verkozen tot winnaars van de Award 2013 for Best Belgian Sustainability Report

  3 december 2013

  3832 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 4 oktober 2013

  29 november 2013

  2662 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 23 september 2013

  29 november 2013

  2889 views

  Bericht: Dematerialisatie van effecten

  28 november 2013

  3261 views

  Mededeling 2013/10: Mededeling van de CFI met betrekking tot de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme

  25 november 2013

  2620 views

  Mededeling 2013/09: Openbare raadpleging over een gewijzigd ontwerp van norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen

  19 november 2013

  2708 views

  Omzendbrief 2013/08: Vlaams Rekendecreet – referentiekader voor de controle van het aangepaste karakter en de werking van de administratieve en boekhoudkundige organisatie, gericht op de productie van financiële rapportering en het formuleren van aanbevelingen over vastgestelde tekortkomingen inzake organisatiebeheersing in een “management letter”

  15 november 2013

  9961 views

  Omzendbrief 2013/07: Specifieke vereiste werkzaamheden die in het verslag over de inbreng in natura van de schuldvordering als gevolg van de uitkering van de reserves, in toepassing van de in artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde procedure, moeten worden toegelicht

  14 november 2013

  9868 views

  Cijferberoepen en notarissen promoten elektronische facturatie

  7 november 2013

  2981 views

  Voor een versterkte samenwerking tussen de controleactoren. Lessen uit de financiële crisis

  6 november 2013

  3722 views

  Mededeling 2013/08: Jaarverslag 2012 van de KVI

  28 oktober 2013

  2615 views

  SEPA wordt realiteit op 1 februari 2014: wees voorbereid!

  25 oktober 2013

  2990 views

  Gemeenschappelijk bericht IBR-IREFI: toelichting bij bepaalde wijzigingen aan het Reglement van de CBFA van 21 februari 2006 betreffende de erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen

  24 oktober 2013

  3077 views

  Persbericht: Overdracht van ondernemingen: beter en tijdig voorbereid! Getuigenis van 1.400 ondernemers en aanbevelingen van bedrijfsrevisoren

  23 oktober 2013

  3443 views

  Mededeling 2013/07: Vlaams Auditdecreet – Decreet van 5 juli 2013, inclusief uitzondering op beroepsgeheim van bedrijfsrevisoren

  11 oktober 2013

  2744 views

  De Kamer van verwijzing en instaatstelling (KVI) publiceert zijn jaarverslag 2012

  7 oktober 2013

  3326 views

  Bericht van de Voorzitter: Stukken bij het verzoek tot bevestiging van de vereffenaar te voegen – art. 184 § 2 W. Venn.

  3 oktober 2013

  2424 views

  'Naar een duurzame tax-cificatie' positief onthaald door cijferberoepen

  20 september 2013

  3061 views

  Belgisch-Nederlandse SMP-gespreksgroep opgestart

  17 september 2013

  3049 views

  Samenvatting van de werkzaamheden van de Raad van het IBR van 20 en 21 juni 2013 en van 30 augustus 2013

  16 september 2013

  2929 views

  Goedkeuring door minister Vande Lanotte van de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA's

  29 augustus 2013

  2995 views

  Bericht van de Voorzitter: Ontmoeting tussen de minister van Financiën en het IBR betreffende een duidelijke "duurzame tax-cificatie"

  7 augustus 2013

  2920 views

  Mededeling 2013/06: Mededeling van de CFI van 21 juni 2013 met betrekking tot de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

  25 juli 2013

  2573 views

  Bericht van de voorzitter: Wijzigingen aan de wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen - toegenomen rol van de cijferberoepen

  24 juli 2013

  3246 views

  Bericht van de voorzitter van 16 juli 2013: bijkomende informatie

  18 juli 2013

  2931 views

  Mededeling 2013/05: Mededeling van de CFI met betrekking tot de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

  26 juni 2013

  2566 views

  Mededeling 2013/04: Jaarverslag 2011 van de Kamer van verwijzing en instaatstelling

  25 juni 2013

  2535 views

  Gala-avond 60 jaar IBR: een terugblik

  29 mei 2013

  2344 views

  Bericht: lancering van het Pack Petites Entités-Kleine Entiteiten (PE-KE)

  7 mei 2013

  2942 views

  Persbericht: Daniel Kroes, de nieuwe voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren

  26 april 2013

  3679 views

  Bericht: overzicht 2010-2013

  24 april 2013

  2960 views

  Persbericht: Michel De Wolf, 2010-2013: overzicht van drie jaar actief voorzitterschap aan het hoofd van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren

  19 april 2013

  3485 views

  Omzendbrief 2013/06: Vlaams Rekendecreet – steunen op de werkzaamheden van de andere controleactoren en het beroepsgeheim

  17 april 2013

  9817 views

  Omzendbrief 2013/05: Proportionele toepassing van de ISA's in functie van de omvang en de complexiteit van de entiteit ("scalability" van de ISA's)

  16 april 2013

  10008 views

  Omzendbrief 2013/04: Verplichting tot identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt en andere verplichtingen vereist door de antiwitwaswet

  9 april 2013

  6316 views

  Mededeling 2013/03: Waarschuwing van de CFI van 28 maart 2013 inzake CYPRUS

  2 april 2013

  2667 views

  Persbericht: Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren viert zijn 60 jaar: "pensioenleeftijd of hernieuwde jeugd?"

  25 maart 2013

  3320 views

  Mededeling 2013/02: ISQC1 en ISA’s: stand van zaken betreffende ISA-software en Pack PE-KE - werkzaamheden van de ICCI- helpdesk - vragen over de toepassing van deze standaarden

  22 maart 2013

  2913 views

  Persbericht: Nieuwe Secretaris-generaal voor het Instituut van de Bedrijfsrevisoren: Marc Bihain volgt op 1 mei David Szafran op

  15 maart 2013

  3761 views

  Mededeling 2013/01: Openbare raadpleging over het ontwerp van bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s)

  15 maart 2013

  2700 views

  Persbericht: Financiële transparantie van de overheidssector na de Griekse crisis: er is nog werk aan de winkel, zelfs in België!

  8 maart 2013

  3327 views

  Bericht: Gewone algemene vergadering van vrijdag 26 april 2013

  25 februari 2013

  3001 views

  Omzendbrief 2013/03: Bedrijfsrevisoren die de rekeningen van OOB's controleren - jaarlijkse bekendmaking en bijwerking van het in art. 15 van de wet van 22 juli 1953 beoogd transparantieverslag

  19 februari 2013

  3317 views

  Omzendbrief 2013/02: Commissarisverslagen in toepassing van de ISA's

  18 februari 2013

  3400 views

  Advies 2013/02: maatschappelijk doel van een bedrijfsrevisorenkantoor - verduidelijking betreffende de roerende en onroerende verrichtingen die geen verband houden met de revisorale werkzaamheden

  13 februari 2013

  2670 views

  Omzendbrief 2013/01: Herinneringsmededeling: Vlaams Rekendecreet - uitbreiding van de taken van de bedrijfsrevisoren

  11 februari 2013

  9907 views

  Advies 2013/01: kapitaalverhoging door inbreng in natura in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en uitgifte van nieuwe aandelen

  28 januari 2013

  3120 views

  Stand van zaken van het begeleidingsplan van het IBR inzake de invoering van de ISA's in België op 30 september 2012

  22 januari 2013

  2898 views

  Advies 2012/04: ontslag van de zetelende commissaris en benoeming van de opvolger

  7 januari 2013

  2980 views

  Omzendbrief 2012/11: Gedragsregels voor de beoefenaars van economische vrije beroepen betreffende reclame en andere vormen van marketing

  4 januari 2013

  9837 views

  Mededeling 2012/19: Mededeling van de CFI met betrekking tot de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

  17 december 2012

  2578 views

  Umicore, Bopro en de Haven van Antwerpen verkozen tot winnaars van de Award 2012 for Best Belgian Sustainability Report

  4 december 2012

  3345 views

  Mededeling 2012/18: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België (termijn: 28 januari 2013)

  28 november 2012

  2516 views

  Persbericht: met het oog op de voorbereiding van de begroting …2014, raadt het Instituut van de Bedrijfsrevisoren de Belgische regering aan om performantie-audits te laten uitvoeren

  21 november 2012

  3348 views

  Mededeling 2012/17: Voorbereiding op de invoering van ISQC 1

  20 november 2012

  2658 views

  Omzendbrief 2012/10: Vlaams Rekendecreet – uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 7 september 2012 inzake controle en single audit – referentiekaders van uitgebreide opdracht van de bedrijfsrevisor – timing

  13 november 2012

  9815 views

  Omzendbrief 2012/09: Gepastheid van de erelonen voor de wettelijke controle van jaarrekeningen - onmiddellijke mandaatmelding - herinnering

  7 november 2012

  3419 views

  Mededeling 2012/16: Openbare raadpleging over het ontwerp van normen inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen (termijn: 15 december 2012)

  12 oktober 2012

  2608 views

  Advies 2012/03: artikel 206 van het Sociaal strafwetboek

  20 september 2012

  2917 views

  Mededeling 2012/15: Begeleidingsplan inzake de invoering van de ISA’s: “ISA-coach”

  19 september 2012

  2576 views

  Mededeling 2012/14: Mededeling van de CFI met betrekking tot de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

  27 juli 2012

  2620 views

  Mededeling 2012/13: Commissie Corporate Governance - Praktische vuistregel voor de procedure van de benoeming en eventuele herbenoeming van de commissaris

  18 juli 2012

  2776 views

  Omzendbrief 2012/08: Vlaams Rekendecreet - uitbreiding van de taken van de bedrijfsrevisoren

  17 juli 2012

  9879 views

  Omzendbrief 2012/07: Het verkrijgen binnen de wettelijke termijnen van de fiscale en sociale certificaten naar aanleiding van een controleopdracht over een inbreng in natura of een quasi-inbreng

  16 juli 2012

  10157 views

  Mededeling 2012/12: Openbare raadpleging over het ontwerp van bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA's met betrekking tot het commissarisverslag (termijn: 15 oktober 2012)

  12 juli 2012

  2641 views

  Persbericht: Nieuw commissarisverslag, nieuwe revisorale opdrachten

  12 juli 2012

  3416 views

  Mededeling 2012/11: Wijzigingen aan de vereffeningsprocedure van het Wetboek van vennootschappen

  27 juni 2012

  2563 views

  Mededeling 2012/10: International Standard on Related Services (ISRS) 4400 - vertaling in het Nederlands en in het Frans

  26 juni 2012

  2914 views

  Omzendbrief 2012/06: IAASB - International Auditing Practice Note 1000 "Special Considerations in Auditing Financial Instruments"

  18 juni 2012

  3158 views

  Mededeling 2012/09: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm inzake de toepassing in België van de ISAE en ISRS normen

  15 juni 2012

  2923 views

  Mededeling 2012/08: Val-I-Pac - aankondiging wijziging van de controleprocedure en vrijstelling van controle voor het jaar 2011

  13 juni 2012

  2616 views

  Omzendbrief 2012/05: Overeengekomen specifieke procedures bij de controle van de jaarlijkse aangifte door een onderneming (verpakkingsverantwoordelijke) aan Fost Plus

  15 mei 2012

  9971 views

  Mededeling 2012/07: Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheerssystemen

  9 mei 2012

  2673 views

  Mededeling 2012/06: Wijzigingen aan de wet van 22 juli 1953

  19 april 2012

  2634 views

  Persbericht IAB-IBR: Bedrijfsrevisoren, accountants en belastingconsulenten beogen dezelfde kwaliteitsdoelstellingen

  19 april 2012

  3599 views

  Advies 2012/02: gewijzigd artikel 110 van het Wetboek van vennootschappen - notie “dochterondernemingen van te verwaarlozen betekenis”

  17 april 2012

  2734 views

  Omzendbrief 2012/04: Informatieverstrekking over goodwill met toepassing van IAS 36 in de geconsolideerde jaarrekeningen van de genoteerde vennootschappen

  3 april 2012

  6520 views

  Mededeling 2012/05: Mededeling van de CFI met betrekking tot de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

  2 april 2012

  2729 views

  Omzendbrief 2012/03 : Impact van de wet van 08/01/2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen ingevolge richtlijn 2009/109/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusie en splitsing betreft

  27 maart 2012

  6654 views

  Mededeling 2012/04 : Impact van de wet van 08/01/2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen ingevolge richtlijn 2009/109/EG wat verslaggevings- en documentatie-verplichtingen in geval van fusie en splitsing betreft

  27 maart 2012

  2574 views

  Omzendbrief 2012/02: Aanwezigheid op de vormingsseminaries

  7 maart 2012

  3312 views

  Mededeling 2012/03: Gevolgen van het arrest nr. 187/2011 van het Grondwettelijk Hof aangaande de mede-eigendom

  1 maart 2012

  2523 views

  Persbericht: de bedrijfsrevisoren vragen aan de Regering Di Rupo om de nodige aandacht te besteden aan het verhogen van de transparantie en van een deugdelijk economisch bestuur

  1 maart 2011

  3477 views

  Omzendbrief 2012/01: Waarde van een comfort letter/patronaatsverklaring

  24 januari 2012

  7130 views

  Advies 2012/01: opdracht van de bedrijfsrevisor bij de waardering van een vordering op een vennootschap in moeilijkheden, ter gelegenheid van de inbreng van deze vordering in het kapitaal van dezelfde vennootschap

  20 januari 2012

  3309 views

  Mededeling 2012/02: Herinnering aan de verplichtingen van de commissaris in het kader van de huidige crisis

  16 januari 2012

  2576 views

  Mededeling 2012/01: Ontslag van de bedrijfsrevisor en toekenning van de titel van erebedrijfsrevisor

  4 januari 2012

  2877 views

  Mededeling 2011/18 : Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen – impact op de functie van de commissaris

  29 december 2011

  2730 views

  Advies 2011/10 : toepassing van het nieuwe artikel 515bis van het Wetboek van vennootschappen dat de verplichting inhoudt om belangrijke participaties te vermelden aan de naamloze vennootschap

  28 december 2011

  2669 views

  Omzendbrief 2011/11: Gepastheid van de erelonen voor de wettelijke controle van jaarrekeningen – onmiddellijke mandaatmelding


  26 december 2011

  3250 views

  Omzendbrief 2011/10 : Opdracht van de commissaris in het kader van het nazicht van de verklaring van deugdelijk bestuur en van het remuneratieverslag

  27 december 2011

  3382 views

  Mededeling 2011/17 : Mededeling van de CFI

  6 december 2011

  2617 views

  Persbericht: Het IBR reageert op de voorstellen van Eurocommissaris Barnier inzake audit: de gecontroleerde entiteiten zullen de eerste slachtoffers zijn!

  1 december 2011

  3382 views

  Advies 2011/09: te nemen maatregelen ingeval een bedrijfsrevisor als commissaris werd benoemd zonder daarvan op de hoogte te zijn gebracht

  28 november 2011

  3895 views

  Advies 2011/08: activiteiten die een bedrijfsrevisor in een situatie van feitelijk bestuurder zouden brengen overeenkomstig artikel 13, § 2, b) van de gecoördineerde wet van 1953

  25 november 2011

  2778 views

  Delhaize Group, De Duurzame Drukker en Opnieuw&Co verkozen als winnaars van de Award 2011 for Best Belgian Sustainability Report

  24 november 2011

  3318 views

  Mededeling 2011/16: Jaarverslag 2010 van de Kamer van verwijzing en instaatstelling (KVI)

  20 oktober 2011

  2529 views

  Aankondiging: vooruitgang omtrent de begeleidingsmaatregelen inzake de ISA’s en ISQC-1

  3 oktober 2011

  2645 views

  Persbericht: wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen: zegen of vloek? De instituten van de economische beroepen en de CAP-netwerken maken de balans op

  26 september 2011

  3392 views

  Mededeling 2011/15: Mededeling van de CFI

  21 september 2011

  2669 views

  Persbericht: De bedrijfsrevisoren stellen voor hun deontologie te hervormen

  15 september 2011

  3425 views

  Mededeling 2011/14 : Openbare raadpleging over het voorontwerp van deontologische Code van de bedrijfsrevisoren

  15 september 2011

  2862 views

  Mededeling 2011/13: Vijfjaarlijkse promotie van de Eliten van de Arbeid uit de sector van de boekhoudkundige en fiscale beroepen

  3 augustus 2011

  2540 views

  Omzendbrief 2011/09: Actualisering van de gegevens opgenomen in het openbaar register

  14 juli 2011

  6571 views

  Mededeling 2011/12: Impact van de wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme

  13 juli 2011

  2619 views

  Advies 2011/07: uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde in een BVBA

  12 juli 2011

  2782 views

  Mededeling 2011/11: Publieke raadpleging van de Commissie Corporate Governance over de richtlijnen inzake interne controle en risicobeheer

  11 juli 2011

  2640 views

  Persbericht: accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten en kmo: mondialisering... of splitsing ?

  7 juli 2011

  3379 views

  Mededeling 2011/10: Artikel 206 van het Sociaal Strafwetboek

  7 juli 2011

  2570 views

  Advies 2011/06 - Omzendbrief 2011/08

  29 juni 2011

  2801 views

  Omzendbrief 2011/08 - advies 2011/06 betreffende de netwerken

  29 juni 2011

  3135 views

  Persbericht: Bedrijfsrevisoren versterken hun mechanismen ter bestrijding van witwassen van geld

  28 juni 2011

  3441 views

  Omzendbrief 2011/07: Richtlijnen met betrekking tot de implementatie van de norm van het IBR betreffende het voorkomen van witwassen

  28 juni 2011

  3135 views

  Omzendbrief 2011/06: Het documenteren van het aantal gebudgetteerde en gepresteerde uren bij het uitvoeren van revisorale opdrachten

  24 juni 2011

  3195 views

  Mededeling 2011/09: Impact van de intrekking van de CBFA-erkenning van een verzekeringsonderneming op de begunstigden van een groepsverzekering

  30 mei 2011

  2581 views

  Mededeling 2011/08: Aanhangsel aan de collectieve verzekeringspolis

  24 mei 2011

  2599 views

  Advies 2011/05: normen inzake de kwaliteitscontrole

  20 mei 2011

  2682 views

  Mededeling 2011/07: Norm inzake de toepassing van de anti-witwaswet (wet van 11 januari 1993)

  6 mei 2011

  2611 views

  Persbericht: Algemene vergadering 2011

  27 april 2011

  3360 views

  Advies 2011/04: beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor en de verklaring van verdenking aan de CFI

  13 april 2011

  2792 views

  Omzendbrief 2011/05: Bijzonder commissarisverslag

  12 april 2011

  2682 views

  Mededeling 2011/06: Mededeling van de CFI

  8 april 2011

  2677 views

  Mededeling 2011/05 : Gemeenschappelijke mededeling van het IBR, IAB en het BIBF betreffende de nieuwe opdracht om bijstand te verlenen bij het opstellen van het financieel plan door de oprichter van een BVBA-starter

  4 januari 2011

  2652 views

  Advies 2011/03: wijziging van rechtsvorm van een vennootschap in vereffening

  14 maart 2011

  2754 views

  Omzendbrief 2011/04 : Nietigheid van de uitgevoerde controlewerkzaamheden wegens het ongeoorloofd karakter van een commissarismandaat vanaf de aanvang ervan

  11 maart 2011

  2753 views

  Omzendbrief 2011/03: Verbetering van de jaarrekening en bijkomende prestaties in dat verband

  10 maart 2011

  3162 views

  Omzendbrief 2011/02: Afsprakennota inzake financiële audit in de Vlaamse overheid

  4 maart 2011

  2579 views

  Advies 2011/02: arrest van het Grondwettelijk Hof van 27/01/2011

  3 maart 2011

  2717 views

  Mededeling 2011/04: Online invoeren van de historiek van permanente vormingsactiviteiten

  4 februari 2011

  2640 views

  Persbericht van de Commissie Corporate Governance en het IBR: "Transparanter risicobeheer binnen genoteerde vennootschappen: de Commissie Corporate Governance maakt richtlijnen bekend die van toepassing zijn vanaf dit jaar"

  31 januari 2011

  3416 views

  Mededeling 2011/03: Model van een bijzonder bestek voor de toekenning van bepaalde revisorale opdrachten

  27 januari 2011

  2563 views

  Persbericht: rekenhof, IAVA en IBR komen tot afsprakennota inzake financiële audit

  26 januari 2011

  3432 views

  Mededeling 2011/02: Specifieke norm inzake medewerking aan het prudentieel toezicht

  25 januari 2011

  2430 views

  Advies 2011/01: toepassingsgebied van art.96,§2, van het Wetboek van vennootschappen

  21 januari 2011

  2606 views

  Mededeling 2011/01 - Omzendbrief 2011/01 - Advies 2011/01

  21 januari 2011

  3362 views

  Mededeling 2011/1 - Omzendbrief 2011/1 - Advies 2011/1 - Mededeling 2010/18

  21 januari 2011

  2616 views

  Persbericht: Bijzonder bestek: een nieuw werkinstrument…voor meer transparantie!

  19 januari 2011

  3644 views

  Persbericht: overheidsboekhouding - Accountants en bedrijfsrevisoren, dringend uit te spelen troeven voor een grotere financiële geloofwaardigheid van België!

  13 januari 2011

  4064 views

  Mededeling 2010/27: Verlenging van de termijn van de openbare raadpleging over het ontwerp van norm anti-witwas

  17 december 2010

  2545 views

  Groenboek van de Europese Commissie: “auditbeleid: uit de crisis getrokken lessen”

  8 december 2010

  3482 views

  Advies 2010/02: advies van de Raad van het IBR van 5 maart 2010, gewijzigd op 29 oktober 2010, betreffende de opdracht van de commissaris met betrekking tot de nieuwe staat XVIIIbis van de toelichting bij de jaarrekening

  1 december 2010

  3245 views

  Persmededeling: C&A en Toyota Motor Europe verkozen als winnaars van de Award 2010 for Best Belgian Sustainability Report 2009 - Niet-financiële informatie wordt steeds belangrijker

  9 november 2010

  3377 views

  Mededeling 2010/26: Openbare raadpleging over het ontwerp van norm anti-witwas

  9 november 2010

  2589 views

  Persbericht: Overheidsopdrachten: Hoe uw bedrijfsrevisor kiezen? Een ontwerp van model van lastenboek voor het eerst ter openbare kritiek voorgelegd

  28 oktober 2010

  3573 views

  Mededeling 2010/25: CAO van 1 juli 2010 in het Paritair Comité voor de Vrije Beroepen (PC336)

  7 oktober 2010

  2511 views

  Mededeling 2010/24: “Save the date” betreffende het evenement commissies en werkgroepen van het IBR op 26 oktober 2010

  6 oktober 2010

  2572 views

  Persbericht: samenwerking van de economische beroepsbeoefenaars

  1 oktober 2010

  3483 views

  Mededeling 2010/23: “Save the date” betreffende het evenement commissies en werkgroepen van het IBR op 26 oktober 2010

  1 oktober 2010

  2621 views

  Mededeling 2010/22: Empirische studie van de HREB – structuur van het bedrijfsrevisoraat

  1 oktober 2010

  2661 views

  Omzendbrief D.022/10: Het lijsten van de netwerken en de te verstrekken informatie door de bedrijfsrevisoren bij lidmaatschap van een netwerk

  24 september 2010

  2963 views

  Omzendbrief D.021/10: Datum van de bevestigingsbrief ten opzichte van de datum van het commissarisverslag

  16 september 2010

  2750 views

  Mededeling 2010/21: Uitnodiging Award for Best Belgian Sustainablity Report 2010

  9 september 2010

  2614 views

  Mededeling 2010/20: Inhuldiging van de nieuwe kantoren van het IBR

  9 september 2010

  2549 views

  Persbericht - Bedrijfsrevisoraat: voortaan verplichte pensionering op maximaal 70 jaar!

  31 augustus 2010

  3404 views

  Advies 2010/01: advies van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 20 juli 2010 betreffende het huidig en toekomstig normatief kader van het IBR

  30 juli 2010

  2880 views

  Persbericht - Corporate Governance bij genoteerde vennootschappen: de bedrijfsrevisor staat borg voor de transparantie voor de aandeelhouders

  28 juli 2010

  3494 views

  Mededeling 2010/19: Aankondiging : uitnodiging - vorming bemiddeling in burgerlijke en handelszaken

  27 juli 2010

  2532 views

  Mededeling 2010/18: Wet van 6 april 2010 op het deugdelijk bestuur bij de genoteerde vennootschappen

  19 juli 2010

  2488 views

  Mededeling 2010/17: Invoering van een nieuw luik in het openbaar register

  14 juni 2010

  2735 views

  Mededeling 2010/16: Openbare raadpleging over het ontwerp van normen inzake de kwaliteitscontrole (termijn verlengd tot 3 juni 2010)

  21 mei 2010

  2653 views

  Mededeling 2010/15: Uitnodiging Informatiesessie "Organisatie van de kwaliteitscontrole" - maandag 14 juni 2010

  17 mei 2010

  2591 views

  Persbericht - Michel De Wolf, nieuwe voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren

  23 april 2010

  3739 views

  Persconferentie Algemene vergadering - 22 april 2010 - Bedrijfsrevisoraat en ondermeningsraad - Markante feiten en en kerncijfers 2009

  22 april 2010

  3395 views

  Mededeling 2010/14: Openbare raadpleging over het ontwerp van specifieke norm inzake medewerking aan het prudentieel toezicht (termijn tot 18 mei 2010)

  21 april 2010

  2515 views

  Mededeling 2010/13: Openbare raadpleging over het ontwerp van normen inzake de kwaliteitscontrole (termijn: 18 mei 2010)

  21 april 2010

  2679 views

  Mededeling 2010/12: Gewone algemene vergadering van 23 april 2010.

  31 maart 2010

  2705 views

  Persbericht - Zaak Daerden

  29 maart 2010

  3454 views

  Mededeling 2010/11: Looptijd van een mandaat

  29 maart 2010

  2649 views

  Mededeling 2010/10: Award for Best Belgian Sustainability Report 2010

  16 maart 2010

  2576 views

  Mededeling 2010/09: Uitnodiging - Informatiesessies van 31 maart en 1 april 2010 georganiseerd in het kader van de Beurs Ondernemen

  15 maart 2010

  2493 views

  Mededeling 2010/08: Beleid van de Raad

  12 maart 2010

  2627 views

  Mededeling 2010/07: Mededelingen van de commissaris aan het auditcomité krachtens artikel 526bis, §5 en §6 van het Wetboek van Vennootschappen

  8 maart 2010

  2867 views

  Mededeling 2010/06: Permanente vorming - deelname aan de algemene vergadering - online historiek van permanente vormingsactiviteiten

  2 maart 2010

  2601 views

  Mededeling 2010/05 : Enquête door GfK Significant op initiatief van het Instituut

  24 februari 2010

  2568 views

  Mededeling 2010/04: Algemene vergadering van vrijdag 23 april 2010 - bijkomend te begeven mandaat

  23 februari 2010

  2617 views

  Mededeling 2010/03: Algemene Vergadering van vrijdag 23 april 2010

  15 februari 2010

  2540 views

  Mededeling 2010/02: Uitoefening van het commissarismandaat in erkende NGO's voor ontwikkelingssamenwerking

  25 januari 2010

  2672 views

  Mededeling 2010/01: Raadpleging van de Europese Commissie over de publicatie “IFRS for SMEs” van de IASB

  20 januari 2010

  2527 views

  Persconferentie 14 januari 2010 - Bedrijfsrevisoren en interne auditors: welke samenwerking?

  14 juni 2010

  3331 views

  Mededeling 2009/31: Aangifteformulier en afrekening van de veranderlijke bijdrage 2009

  14 december 2009

  2706 views

  Mededeling 2009/30: Nieuwe brochure bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register op 1 januari 2010

  11 december 2009

  2520 views

  Mededeling 2009/29: Uitnodiging cocktailavond – publicatie “Externe versus interne zekerheid: hoe een co-partnership creëren?”

  1 december 2009

  2543 views

  Controleopdracht van de bedrijfsrevisor binnen de instellingen van openbaar nut, de intercommunales en de openbare huisvestingsmaatschappijen: beroep ingediend bij het Grondwettelijk Hof van België

  30 november 2009

  3450 views

  Delhaize Group wordt bekroond met de Award for Best Belgian Sustainability Report 2008 – editie 2009

  29 oktober 2009

  3504 views

  Advies 2009/01: de Raad van het Instituut publiceert zijn advies inzake de openbare raadpleging van de Europese Commissie over de invoering van de ISA’s.

  16 oktober 2009

  2913 views

  Mededeling 2009/28: Publicatieplicht van de bezoldiging van de commissaris in de toelichting bij de jaarrekening

  12 oktober 2009

  2705 views

  Mededeling 2009/27: Het bijwerken van de "dossiergegevens" inzake instellingen van openbaar belang

  5 oktober 2009

  2485 views

  Mededeling 2009/26: save the date - studiedag "Maatschappelijke verantwoordelijkheid en deugdelijk bestuur"

  2 oktober 2009

  2569 views

  Mededeling 2009/25: Deelname aan de Beurs Ondernemen in Vlaanderen en aan de informatiesessies georganiseerd in het kader van de permanente vorming - 15 oktober 2009

  30 september 2009

  2611 views

  Mededeling 2009/24: Farmaceutische sector - limietdatum: 30 september 2009

  24 september 2009

  2782 views

  Persconferentie - 15 september 2009 - Voorstelling van de nieuwe publicatie van het ICCI over het prospectus en de rol van de bedrijfsrevisor

  15 september 2009

  3420 views

  Mededeling 2009/23: Openbare raadpleging over het ontwerp van normen inzake de toepassing van de ISA’s in België

  15 september 2009

  2697 views