Nieuws

Meer nieuws

persbericht

Record turnout for this year’s ceremony of the Awards for Best Belgian Sustainability Reports where Umicore, VPK Group and VUB were awarded best impact sustainability reports by the audience

actueel

Impact van de verhoging van de auditdrempels

Opinie Marc Bihain, secretaris-generaal IBR

actueel

Reglement van de ICCI-IBR-prijzen

mededeling

Mededeling 2023/13: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register - verhinderde bedrijfsrevisoren

mededeling

Mededeling 2023/12: Verplichte jaarlijkse actualisering van de gegevens in het openbaar register - actieve bedrijfsrevisoren

actueel

Workshops Awards: schrijf je nu in!

actueel

Aantrekkelijkheid van het beroep: vul de EFAA-enquête in

actueel

Nieuwe omzendbrief over de bekendmaking van akten en documenten van vennootschappen, verenigingen en stichtingen

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

actueel

Rode vlaggen bij continuïteitsvraagstukken – NBA tool

Roby Fele, attaché vaktechniek-normen IBR

mededeling

Mededeling 2023/11: Subsidieprogramma Horizon Europe & ISRS 4400

actueel

Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor

Patrick Van Impe, voorzitter IBR

 

actueel

Vers van de pers: Het IBR in het tijdschrift "Verzekeringswereld"

actueel

Welke organisatie zal op 28 november een Best Impact Sustainability Report Award winnen ?

advies

Advies 2023/07: Correctie van de jaarrekening – Verband tussen artikelen 3:19 WVV en 3:11 KB/WVV

actueel

De klokkenluiderswet: bent u er klaar voor?