Laatste nieuws

Wij zullen niet ontsnappen aan een volgende audithervorming

21 juni 2021

3236 views

Meer nieuws

actueel

De toegevoegde waarde van de bedrijfsrevisor bij overdrachten? Online seminarie 17 november

22 oktober 2021

67 views

bericht IREFI

Bericht IREFI 2021/08: Verandering wetenschappelijk secretariaat

20 oktober 2021

56 views

mededeling

Mededeling 2021/15: Openbare raadpleging - ontwerp norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een entiteit

Termijn: 18 december 2021

19 oktober 2021

303 views

actueel

Vergelijking van de wettelijke bepalingen tussen VZW's, IVZW's en stichtingen

Roby Fele, attaché IBR

14 oktober 2021

518 views

actueel

Benoeming commissaris en bescherming beroepstitels: IBR en ITAA komen tot gemeenschappelijke principes

Inge Vanbeveren, diensthoofd vaktechniek IBR

13 oktober 2021

828 views

CBN advies

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Boekhoudkundige verwerking van interesten en andere bedragen verschuldigd wegens betalingsachterstand'

12 oktober 2021

460 views

CBN advies

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Consolidatie bij de horizontale groep (consortium)'

12 oktober 2021

486 views

CBN advies

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Fusies en splitsingen van vennootschappen met een negatief nettoactief'

12 oktober 2021

487 views

actueel

Je bent trots op je beroep als bedrijfsrevisor en je wil daarvoor graag een officiële erkenning? Word laureaat/laureate van de arbeid!

5 oktober 2021

571 views

actueel

Nieuw standpunt College: Goedkeuring van het auditcomité inzake het leveren van niet-controlediensten die niet verboden zijn

4 oktober 2021

521 views

actueel

Latente meerwaarden en turbo-vereffening

Lieven Acke, bedrijfsrevisor

1 oktober 2021

843 views

actueel

De aard van de verbintenis van de commissaris bij de uitoefening van het commissarismandaat

Erwin Vanderstappen, bedrijfsjurist

1 oktober 2021

634 views

mededeling

Mededeling 2021/14: Afspraken over single audit - audit rekeningen 2021 Vlaamse overheid

29 september 2021

559 views

persbericht

24 praktische tips moeten na COVID de rol van de bedrijfsrevisor duidelijker maken in het voortbestaan van organisaties

Sociale partners en bedrijfsrevisoraat hernieuwen hun akkoord over ‘24 praktische richtlijnen’ voor de ondernemingsraad

23 september 2021

1216 views

CBN advies

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Beoordeling van de groottecriteria overeenkomstig art. 1:24 en 1:25 van het WVV'

21 september 2021

616 views