30 juni 2020

Beste confrater,

Vanwege de aanhoudende onzekerheid rond de gezondheidscrisis om onze algemene vergadering in de meest veilige omstandigheden te kunnen organiseren, heeft de Raad van het IBR besloten dat de algemene vergadering van 18 september 2020 uitsluitend digitaal zal verlopen.

De praktische modaliteiten inzake de organisatie van onze algemene vergadering en van de stemming zullen u later worden meegedeeld.
 
Ik dank u voor uw begrip.

Tom Meuleman
Voorzitter

Gerelateerd

Overzicht van de administratieve verplichtingen van de bedrijfsrevisoren voor het IBR en het CTR inzake de bijdrage in de werkingskosten van het IBR

Christophe D'hondt, diensthoofd IT & Boekhouding IBR

Resultaatbestemming en goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering ven leden van verenigingen en stichtingen

Ons beroep in de spotlights bij LN24