7 januari 2000

Het koninklijk besluit van 3 juli 1996 betreffende de verplichtingen inzake periodieke informatie van emittenten waarvan de financiële instrumenten zijn opgenomen in de eerste markt van een effectenbeurs, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 januari 1997, legt aan de vennootschappen de verplichting op een halfjaarlijks en een jaarlijks verslag te publiceren over hun bedrijf en hun resultaten. Eén communiqué betreft de toestand per helft van het boekjaar, terwijl het andere communiqué betrekking heeft op de resultaten van het verstreken boekjaar...