16 oktober 2009

De Raad van het Instituut publiceert zijn advies inzake de openbare raadpleging van de Europese Commissie over de invoering van de ISA’s.

Als bijlage vindt u het advies van de Raad van het IBR inzake de openbare raadpleging van de Europese Commissie over de invoering van de ISA’s in Engelstalige, Franstalige en Nederlandstalige versie.

Gerelateerd

Wij zullen niet ontsnappen aan een volgende audithervorming

Sandrine Van Bellinghen, algemeen afgevaardigde Europese en internationale relaties IBR

Mededeling 2020/25: Uitoefening van de opdracht van commissaris in erkende organisaties van de civiele maatschappij (CMO) en erkende institutionele actoren (IA) en specifieke controleopdrachten in dezelfde organisaties

Mededeling 2019/24: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s – aanpassing aan het WVV (termijn: 31/1/2020)