16 oktober 2009

De Raad van het Instituut publiceert zijn advies inzake de openbare raadpleging van de Europese Commissie over de invoering van de ISA’s.

Als bijlage vindt u het advies van de Raad van het IBR inzake de openbare raadpleging van de Europese Commissie over de invoering van de ISA’s in Engelstalige, Franstalige en Nederlandstalige versie.