14 maart 2011

Hierbij vindt u het advies 2011/3 van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de wijziging van rechtsvorm van een vennootschap in vereffening.

Gerelateerd

Advies 2023/05: Opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van een vennootschap

Vereffening van een VZW - verdeling van het vermogen

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

Mededeling 2021/22: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen

Termijn: 15 februari 2022