14 maart 2011

Hierbij vindt u het advies 2011/3 van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de wijziging van rechtsvorm van een vennootschap in vereffening.