25 november 2011

Hierbij vindt u het advies 2011/8 van de Voorzitter van 25 november 2011 betreffende de activiteiten die een bedrijfsrevisor in een situatie van feitelijk bestuurder zouden brengen overeenkomstig artikel 13, § 2, b) van de gecoördineerde wet van 1953.