3 november 2021

Bepaalde activiteiten van een bedrijfsrevisor zoudenkunnen worden gecatalogeerd als daden van feitelijk bestuur.Artikel 29, § 2, 2° van de wet van 7 décember 2016 stipuleert omtrent het bestuur van vennootschappen het volgende:“Het is de bedrijfsrevisor niet toegestaan revisorale opdrachten uit te voeren in de volgende omstandigheden:(...)rechtstreeks of onrechtstreeks een handelsactiviteit uitoefenen, onder andere in de hoedanigheid van bestuurder van een handelsvennootschap(2); het uitoefenen van een mandaat van bestuurder in burgerlijke vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, wordt niet bedoeld door deze onverenigbaarheid;(...)”

Gerelateerd

Advies 2011/08: activiteiten die een bedrijfsrevisor in een situatie van feitelijk bestuurder zouden brengen overeenkomstig artikel 13, § 2, b) van de gecoördineerde wet van 1953