28 november 2011

Hierbij vindt u het advies 2011/9 van de Raad van 28 november 2011 betreffende de te nemen maatregelen ingeval een bedrijfsrevisor als commissaris werd benoemd zonder daarvan op de hoogte te zijn gebracht.