Gerelateerd

Mededeling 2023/08: Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen – wijziging van het WVV

Advies 2023/03: Opdracht van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen

Belangrijke gevolgen van een onthoudende conclusie bij fusie of splitsing van vennootschappen voor de interne en externe wettigheidscontrole door de notaris

Erwin Vanderstappen, bedrijfsjurist