30 november 2016

Op 30 november 2016 werden afspraken over single audit en de audit van rekeningen 2016 van de Vlaamse overheid gemaakt tussen het Rekenhof, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (voor de bedrijfsrevisoren, die een certificeringsopdracht overeenkomstig het Rekendecreet uitvoeren bij de Vlaamse rechtspersonen) en het departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Gemeenschap, die een verduidelijking beogen van de afspraken van 30 oktober 2015.

Gerelateerd

Mededeling 2024-14: Single audit Vlaamse overheid – Maturiteitsmodel risicomanagement van Audit Vlaanderen en belang voor de bedrijfsrevisoren

Never waste a good crisis! IBR bepleit tijdens Nieuwjaarsdebat een harmonisering van de overheidsboekhouding

Mededeling 2022/12: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2022 Vlaamse overheid