1 februari 2023

Op dinsdag 24 januari hielden het IBR en het ITAA hun traditionele gezamenlijke nieuwjaarsreceptie. Het was een gelegenheid om de Raadsleden van de twee instituten en vooraanstaande gasten uit de wereld van de economische beroepen bijeen te brengen om vooruit te kijken en te discussiëren over de uitdagingen die ons in 2023 te wachten staan. 

De avond begon met een boeiend debat met als centraal thema "Never waste a good crisis", één van de beroemde uitspraken van de voormalige Britse premier Winston Churchill. Dit citaat uit een ander tijdperk is nog steeds actueel. Crisistijden maken ons scherper en bieden ons opportuniteiten.

Het panel was samengesteld uit Marie-Christine Marghem (MR – voorzitster Kamercommissie Financiën en Begroting), Wouter Beke (CD&V, lid Kamercommissie Financiën en Begroting), Ignace Van Doorselaere (CEO Neuhaus), Patrick Van Impe (voorzitter IBR) en Philippe Van Clooster (raadslid ITAA, verving ITAA-voorzitter Bart Van Coile) en werd gemodereerd door Canvas-journaliste Kathleen Cools. Een goede mix dus van vertegenwoordigers uit de politiek, de bedrijfswereld en de cijferberoepen. 

Naast de verwachtingen en de uitdagingen die zij voorzien voor 2023, gingen de panelleden in op enkele actuele topics zoals de gebrekkige overheidsboekhouding en de begrotingsproblemen van het land.

Tijdens het debat riep IBR-voorzitter Patrick Van Impe de federale overheid op om met overtuiging te opteren voor een kwalitatieve aanpak bij de opmaak van de geconsolideerde jaarrekening van de federale staat.  Met de gegevens waarover het Rekenhof vandaag beschikt, kan zij zich niet uitspreken. Het gebrek aan harmonisering leidt tot onduidelijke en dus onbetrouwbare gegevens waardoor het Rekenhof zich heeft moeten onthouden. 

«Crisissen zijn inderdaad uitdagingen, maar het eerste dat je moet doen is tikken op het dashboard, de metingen ijken, om je ervan te vergewissen dat je kan steunen op de verkregen financiële informatie. Als Instituut van de Bedrijfsrevisoren hebben we een heel goede samenwerking met het Rekenhof en Audit Vlaanderen op het Vlaamse niveau, waar met de Single Audit een wettelijk kader gecreëerd is. Op het Brusselse en Waalse niveau zien we dat er stappen vooruit gezet worden. We kunnen alleen maar hopen dat hetzelfde gebeurt op het federale niveau”, aldus Patrick Van Impe.

De IBR-voorzitter herhaalde ook dat een belangrijke opdracht voor het instituut in 2023 is om de bedrijfsrevisoren te ondersteunen bij het controleren van duurzaamheidsinformatie. De omzetting van de nieuwe Europese richtlijn inzake de publicatie van duurzaamheidsinformatie door bedrijven (CSRD) zal veel bedrijven immers verplichten om hun niet-financiële informatie te laten controleren door een externe auditor en de Europese Unie heeft de commissarissen-bedrijfsrevisoren in een pole-position geplaatst voor deze opdracht. 

Bekijk het volledige debat in de onderstaande video:


Gerelateerd

Mededeling 2024-14: Single audit Vlaamse overheid – Maturiteitsmodel risicomanagement van Audit Vlaanderen en belang voor de bedrijfsrevisoren

Audit van duurzaamheidsverslaggeving: uitdagingen, valkuilen en opportuniteiten

Marc Daelman en Mieke Van Leeuwe, bedrijfsrevisoren

Ontwikkelingen in de publieke sector en nieuwe afwijkingen op het beroepsgeheim

Alexia Cauwe, diensthoofd Vorming IBR en bedrijfsjurist