28 november 2017

Op 9 november 2017 werden afspraken over single audit en de audit van rekeningen 2017 van de Vlaamse overheid gemaakt tussen het Rekenhof, het IBR (voor de bedrijfsrevisoren, die een certificeringsopdracht overeenkomstig het Rekendecreet uitvoeren bij de Vlaamse rechtspersonen) en het departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Gemeenschap.

De bedrijfsrevisor die betrokken is in een financiële audit in de Vlaamse Gemeenschap waarbij het Rekenhof en het departement Financiën en Begroting de andere controleactoren zijn, conformeert zich met deze afspraken.

Gerelateerd

Mededeling 2024-14: Single audit Vlaamse overheid – Maturiteitsmodel risicomanagement van Audit Vlaanderen en belang voor de bedrijfsrevisoren

Never waste a good crisis! IBR bepleit tijdens Nieuwjaarsdebat een harmonisering van de overheidsboekhouding

Mededeling 2022/12: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2022 Vlaamse overheid