28 november 2017

Op 9 november 2017 werden afspraken over single audit en de audit van rekeningen 2017 van de Vlaamse overheid gemaakt tussen het Rekenhof, het IBR (voor de bedrijfsrevisoren, die een certificeringsopdracht overeenkomstig het Rekendecreet uitvoeren bij de Vlaamse rechtspersonen) en het departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Gemeenschap.

De bedrijfsrevisor die betrokken is in een financiële audit in de Vlaamse Gemeenschap waarbij het Rekenhof en het departement Financiën en Begroting de andere controleactoren zijn, conformeert zich met deze afspraken.