31 januari 2019

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten heeft een UBO-register (UBO staat voor Ultimate Beneficial owner, of centraal register van uiteindelijke begunstigden) opgericht, waarvan de werkingsmodaliteiten werden vastgelegd door het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register.

Het algemeen wettelijk kader werd reeds besproken in de Mededeling 2018/20.

Dit advies gaat in op de werkzaamheden van de bedrijfsrevisor als commissaris in het kader van het UBO-register.

Gerelateerd

Antiwitwas: wijzigingen aan de toegang tot het UBO-register en voornaamste lessen uit de studienamiddag

Camille Luxen, Attaché Juridische zaken IBR

Een geval uit de rechtspraak van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Olivier de Bonhome, bedrijfsrevisor

Mededeling 2021/13: UBO-register-meldingsplicht