15 maart 2019

Aan  de  Juridische  Commissie  werd  gevraagd  of in  een  commissarismandaat  het  verlies  van  de  helft  van  het  maatschappelijk  vermogen,  waardoor  de  procedure  van artikel 633 van het Wetboek van vennootschappen (W.Venn.) van toepassing voor NV’s ook de toepassing van artikel 138 W. Venn.) verplicht maakt. Daarnaast bepaalt artikel XX.45, § 2 van het Wetboek economisch recht (WER) dat de daling van het netto actief tot minder dan de helft van het kapitaal een vermoeden van bedreiging van de continuïteit van de onderneming invoert.

In  het  bijzonder  werd  gevraagd  of  de  procedure  vervat  in  artikel  138  W.  Venn. tevens  moet  worden  toegepast  indien  door  het  verlies  van  de  helft  van  het  kapitaal de continuïteit niet is bedreigd, bijvoorbeeld in vennootschappen die een uitzonderlijk  verlies  verbonden  met  een  bijzondere  gebeurtenis  registreren,  terwijl hun hoofdactiviteit onmiskenbare recurrente winsten oplevert.

Gerelateerd

Rode vlaggen bij continuïteitsvraagstukken – NBA tool

Roby Fele, attaché vaktechniek-normen IBR

Aanpassing van de statuten aan het WVV

Camille Luxen, Adviseur juridische zaken IBR, bedrijfsjurist
Stef Van Attenhoven, Diensthoofd HR IBR

IN FORO: Wrongful trading (xx.227 WER): Zware sancties voor bestuurders in de middernachtzone / Tony Herbots

Lieven Acke, bedrijfsrevisor