9 april 2019

Dit advies is een update van het advies 2012/04 van 7 januari 2013 betreffende het ontslag van de zetelende commissaris en de benoeming van de opvolger, naar aanleiding van de goedkeuring van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren. Het brengt ook meer duidelijkheid over de opzegging van de commissaris door de gecontroleerde vennootschap.