4 mei 2021

Dit advies heeft tot doel om het begrip “dochteronderneming van te verwaarlozen betekenis” te onderzoeken in het kader van artikel 3:23 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat bepaalt:

“Elke moedervennootschap moet een geconsolideerde jaarrekening en een jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening opstellen indien zij, alleen of gezamenlijk, één of meer dochterondernemingen controleert.
Een moedervennootschap die alleen maar dochterondernemingen heeft die, gelet op de beoordeling van het geconsolideerd vermogen, de geconsolideerde financiële positie of het geconsolideerd resultaat, individueel en tezamen, slechts van te verwaarlozen betekenis zijn, wordt vrijgesteld van de verplichting voorzien in het eerste lid.”

 

Gerelateerd

Advies 2012/02: gewijzigd artikel 110 van het Wetboek van vennootschappen - notie “dochterondernemingen van te verwaarlozen betekenis”