5 november 2021

De vraag rijst of een vennootschap in vereffening haar rechtsvorm kan wijzigen.

Gerelateerd

Vonnis ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde van 20 december 2022 en de aandacht voor de rechten en verplichtingen “buiten balans” zoals een putoptieovereenkomst

Steven De Blauwe, senior advisor regelgeving IBR

De staat van activa en passiva

Mededeling 2024/07: Oproep tot kandidaten - vereffeningsdeskundige