13 juni 2023

Het huidig advies heeft tot doel om dieper in te gaan op de praktische toepasbaarheid van de drie uitzonderingen op het verplicht opstellen van een revisoraal controleverslag over de inbreng in natura, zoals geformuleerd in artikel 444, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) (en analoge artikelen 5:7, 5:133, 6:8, 6:110, 7:10 en 7:197).

Gerelateerd

Update brochure 'Inbreng in natura'

Goedkeuring van de norm inbreng in natura en quasi-inbreng

Advies 2021/11 : Analyse van de uitzonderingen op het opstellen van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura – vervanging van advies 2015/01