29 juni 2021

De informatiebrochure "Inbreng in natura" voor de cliënten van 2009 werd door de subcommissie bijzondere opdrachten van de Commissie SME/SMP geactualiseerd om rekening te houden met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de herziening van de norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura.

 

Brochure 'Inbreng in natura - update 2021

 

Gerelateerd

Advies 2023/06: Analyse van de uitzonderingen op het opstellen van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura – vervanging van advies 2021/11

Goedkeuring van de norm inbreng in natura en quasi-inbreng

Advies 2021/11 : Analyse van de uitzonderingen op het opstellen van een revisoraal verslag inzake inbreng in natura – vervanging van advies 2015/01