29 juni 2021

De informatiebrochure "Inbreng in natura" voor de cliënten van 2009 werd door de subcommissie bijzondere opdrachten van de Commissie SME/SMP geactualiseerd om rekening te houden met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de herziening van de norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura.

 

Brochure 'Inbreng in natura - update 2021