27 juni 2017

Het werk van de bedrijfsrevisor wordt nog al te vaak verengd tot de audit of de wettelijke controle van financiële overzichten. Ten onrechte, want de bedrijfsrevisor kan nog in tal van andere situaties een bevoorrechte partner van organisaties of ondernemingen zijn.  
 
In deze nieuwe brochure loodsen we u doorheen die verschillende opdrachten die een bedrijfsrevisor kan uitvoeren en wat u daarbij telkens mag verwachten. Het is belangrijk om van meet af aan duidelijk te maken hoeveel zekerheid (“assurance”) u bij de informatie (financiële of niet-financiële) wilt hebben.
 
Door zijn kennis van de organisatie en zijn rol als deskundige voegt de bedrijfsrevisor waarde toe aan het (niet-)financiële verslaggevingsproces en maakt hij het mogelijk om zwakke punten om te zetten in kansen.
 
Deze brochure verduidelijkt de verschillende soorten attesteringen die voorkomen bij de uiteenlopende opdrachten van de bedrijfsrevisor.

Gerelateerd

Mededeling 2022/05: Uitoefening van de opdracht in de hoedanigheid van commissaris in erkende niet-gouvernementele organisaties (organisaties van de civiele maatschappij en organisaties van erkende institutionele actoren) en specifieke controleopdrachten in dezelfde organisaties

Je bent trots op je beroep als bedrijfsrevisor en je wil graag een officiële erkenning? Word laureaat/laureate van de arbeid! Deadline inschrijving verlengd tot 31/3/2022

Het belang en de vier kenmerken van een goed gedocumenteerd controledossier

Interview met de secretaris-generaal van het CTR, mevr. Ann De Roeck