19 januari 2023

Een gesprek met Laura Guarino en Hélène Spegelaere, twee vrouwelijke bedrijfsrevisoren, over hun professionele parcours, hun drijfveren en uitdagingen voor 2023.

 

Interviewer : Charles de Streel (CDS)

Hélène Spegelaere (HS)
Laura Guarino (LG)

 

CDS: Hélène en Laura, Stel jullie zelf eens kort voor aan de lezers.

HS


Ik heb ongeveer 20 jaar ervaring in het revisoraat en ben in het beroep van bedrijfsrevisor beland door een boeiende universiteitsprofessor die mij zijn passie voor het beroep doorgaf. Ik heb altijd voor kleine en middelgrote kantoren gewerkt.

Ik combineer mijn opleiding met die van gerechtsdeskundige en bemiddelaar in handelszaken.

Ik heb het geluk dat ik drie stagiairs heb voor wie ik optreed als stagemeester. Verder ben ik lid geweest van de Commissie Normen en ben ik thans lid van enkele werkgroepen, alsook jurylid van het bekwaamheidsexamen binnen het IBR.
LG


Na mijn studie aan het ICHEC ben ik begonnen met auditing in 2010 en sinds 2016 heb ik de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.

Naar aanleiding van fusies en overnames van kantoren heb ik vervolgens in steeds grotere kantoren gewerkt. Dit gaf me de kans om teammanagementvaardigheden te ontwikkelen en om met steeds meer andere beroepsbeoefenaren samen te werken. Als teamspeler voelen we ons minder alleen.

Ik ben actief geweest als lid van de Stagecommissie, de Commissie Vorming en de Jongerenraad en sinds 2022 vertegenwoordig ik het beroep binnen de Raad.


CDS

Wanneer ik de evolutie van jullie loopbaan bekijk, dan stel ik vast dat het beroep voortdurend verandert en dat we nooit klaar zijn met uitdagingen en het verwerven van vaardigheden.

Deze elementen lijken mij de kern van ons beroep te vormen. Passie, aangewakkerd door ontmoetingen en professoren.

 

CDS: Wat vinden jullie van de bestaande confraternele hoffelijkheid binnen ons beroep?

LG

Wederzijds respect is van essentieel belang. We beoordelen confraters en collega’s objectief op basis van vaardigheden, maar ook door de persoonlijke eigenschappen van elkeen te evalueren.

Het zijn de gedeelde waarden van vertrouwen, ethiek en betrouwbaarheid die confraternele hoffelijkheid en dit gevoel van verbondenheid met het beroep mogelijk maken.

HS

Confraternele hoffelijkheid is van essentieel belang en het is de voorwaarde, met de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, die ons in staat stelt onze kwaliteit te verbeteren.

Door het organiseren van seminaries en evenementen helpt ons Instituut om confraternele hoffelijkheid te bevorderen.

CDS

Ik stel dan ook vast dat confraternele hoffelijkheid zeer aanwezig is binnen ons beroep en dat zij verder gaat dan elke vorm van organisatie om een mooie eenheid binnen het beroep te tonen.

 

CDS: Wat zijn uw twee mooiste ervaringen in het revisoraat en wat hebben deze ervaringen u gebracht?

HS

Ondanks de mogelijke slapeloze nachten en de bijbehorende stress, zijn het de moeilijke dossiers waaraan ik het meeste heb gehad. Het gevoel van plichtsvervulling en dienstverlening aan cliënten, met inachtneming van onze deontologie en op basis van onze ervaring en deskundigheid is zeer verrijkend.

De menselijke betrekkingen die ik tijdens mijn loopbaan heb ontwikkeld, geven betekenis aan mijn werk en maken het mogelijk om de link te leggen tussen persoonlijke ambities en professionele prestaties.

LG

De feedback van cliënten over goed uitgevoerde werkzaamheden helpt om de zingeving van het beroep vorm te geven.

Beslissende ontmoetingen met cliënten of mensen uit het beroep liggen aan de basis van de betekenis en aantrekkelijkheid van ons beroep. In het bijzonder mensen die een toekomstvisie hebben en die met ons delen. Bovendien deel ik dit werk met mijn partner, die ook bedrijfsrevisor is, wat echt een verrijking is.

CDS

Hoewel we vermeld staan als beoefenaars van economische beroepen, merk ik op dat menselijke betrekkingen de essentie van ons beroep zijn. De tevredenheid van de cliënten lijkt ook de ultieme drijfveer van ons dienstverlenend beroep te zijn.

Laura Guarino: "Ik vind het imago van ons beroep negatief en vertekend. Het beroep biedt flexibiliteit en we moeten het imago van het beroep verbeteren. Door de COVID-ervaring is het beroep met name geëvolueerd naar een 2.0-dimensie die aanzienlijk meer flexibiliteit biedt dan het lijkt."
 

CDS: Hoe slaagt u erin om uw beroeps- en privéleven te combineren?

LG

Ik ben moeder van twee jonge kinderen en dit vereist een strikte organisatie, maar dat weten we.

Ik vind het imago van ons beroep negatief en vertekend. Het beroep biedt flexibiliteit en we moeten het imago van het beroep verbeteren. Door de COVID-ervaring is het beroep met name geëvolueerd naar een 2.0-dimensie die aanzienlijk meer flexibiliteit biedt dan het lijkt.

HS

Ik speel een beetje Tetris om de professionele en persoonlijke agenda op elkaar af te stemmen, vooral met drie kinderen. Maar ik zie de laatste jaren een positieve ontwikkeling op het gebied van flexibel werken.

CDS

Ik hoor een zeer positieve boodschap over de flexibiliteit in de organisatie van ons beroep en de mogelijke aantrekkingskracht van deze organisatie op de keuzes van kandidaten. Laten we deze boodschap uitdragen!

 

CDS: Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waarmee u binnen uw kantoor wordt geconfronteerd?

LG

De ontwikkeling van het normatieve aspect en de ontwikkeling van de IT-aanpak als doelstelling en ondersteuning van onze praktijk zijn onze belangrijkste uitdagingen.

Ter ondersteuning van deze uitdagingen bieden het Instituut en het ICCI opleidingen en informatie aan. Ik merk ook dat het van essentieel belang is om de veranderingen onder de aandacht te brengen om de confraters in staat te stellen zich deze eigen te maken. De pedagogische rol in dit verband moet worden bevorderd.

HS

De evolutie van de regelgeving en de implementatie ervan binnen het kantoor.

Het aanwerven en aan boord houden van medewerkers is een acute uitdaging. Het bevorderen van flexibiliteit, aantrekkelijkheid en creativiteit die we aan de jongere generaties moeten tonen, is van essentieel belang ter waarborging van de continuïteit van de opdrachten.

CDS

Opvallend is dat het commerciële aspect dat betrekking heeft op het werven en behouden van cliënteel niet als een uitdaging wordt beschouwd.

HS en LG

Klantbehoud is eigenlijk niet het meest ingewikkelde aspect, evenmin als het niveau van de erelonen waarover met de cliënten moet worden onderhandeld. Het kwaliteitsaspect heeft de voorkeur boven de kwantiteit van cliënten!

Hélène Spegelaere: "Inzicht in de problematiek rond klantsucces is een must, alsook het luisteren naar cliënten, collega’s en medewerkers".

 

CDS: Over welke eigenschappen dient een goede bedrijfsrevisor te beschikken?

HS

Inzicht in de problematiek rond klantsucces is een must, alsook het luisteren naar cliënten, collega’s en medewerkers.

Ten slotte stelt responsiviteit (niet hoogdringendheid) ons in staat om de vragen van cliënten snel en correct te beantwoorden.

LG

De bedrijfsrevisoren zijn betrouwbare vertrouwenspartners. Het zit in hun DNA. We nemen alle bij het bedrijfsleven betrokken componenten in acht, en dit in volle onafhankelijkheid. Dit evenwicht stelt ons in staat om de verdediging van het algemeen belang en van het individu te waarborgen.

CDS

Uit dit gesprek blijkt ook dat assertiviteit een belangrijke eigenschap is. Deze eigenschap stelt de beroepsgroep in staat om een inzicht te krijgen in de uitdagingen, de standpunten van de partijen te betwisten en een kwaliteitsvolle beroepsmatige dienstverlening te verrichten.

 

Gerelateerd

Bedrijfsrevisor: van weinig bekend beroep naar beroep van de toekomst?

Persbericht

Tien bedrijfsrevisoren ontvangen eretekens van Laureaat van de Arbeid

Je bent trots op je beroep als bedrijfsrevisor en je wil graag een officiële erkenning? Word laureaat/laureate van de arbeid! Deadline inschrijving verlengd tot 31/3/2022