26 augustus 2020

Zoals reeds aangekondigd op 30 juni laatstleden, heeft de Raad van het IBR beslist om deze Algemene Vergadering uitzonderlijk via online videostreaming te laten verlopen. Deze beslissing werd ingegeven door de onzekerheden die gepaard gaan met de COVID-crisis en die ons verhinderen om op een veilige manier een fysieke vergadering te organiseren.

Boodschap van de voorzitter

Vooraf registreren

U kan zich vanaf vandaag registreren via deze weblink: https://channel.royalcast.com/avpwebcast/#!/avpwebcast/20200918_1. Na registratie ontvangt u een bevestigingsmail en kan u op 18 september via dezelfde weblink de Algemene Vergadering online volgen. Registreren kan nog tijdens de vergadering maar registratie op voorhand is aanbevolen om een vlotte organisatie te verzekeren.

We vragen u om vanaf 8u15 aan te melden op de online vergadering, zodat we om 8u30 stipt kunnen beginnen.

Schriftelijke stemming

Conform artikel 6 van het KB nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie, heeft de Raad ook beslist dat de stemming uitsluitend schriftelijk en voorafgaand aan de Algemene Vergadering gebeurt. U dient hiervoor gebruik te maken van het stemformulier.

Om geldig te zijn, dient het stemformulier ingevuld te worden door de bedrijfsrevisor natuurlijke persoon en aan ons bezorgd te worden uiterlijk op 14 september 2020 middernacht, hetzij 4 dagen voor de Algemene Vergadering.

Aangezien de stemming alleen schriftelijk wordt uitgebracht en elke bedrijfsrevisor daartoe 15 dagen de tijd heeft, is het verlenen van volmachten dit jaar niet van toepassing.

U bezorgt ons het ingevulde stemformulier:

  • Hetzij per post: Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Secretariaat-generaal, E. Jacqmainlaan 135/1, 1000 Brussel;
  • Hetzij per drager aan hetzelfde adres;
  • Hetzij door een goed leesbare scan of foto van het ingevulde stemformulier te sturen naar het e-mailadres AV-AG@ibr-ire.be.

De Raad van het IBR heeft gerechtsdeurwaarder Kelly Sparacino aangesteld die, samen met de stemopnemers zal toezien op de correcte naleving van de hierboven beschreven stemprocedure.

Vragen en antwoorden

U zal tijdens de online streaming de gelegenheid hebben om vragen te stellen via een Chatbox.

Indien u, vóór het uitbrengen van uw stem, een vraag zou hebben over de financiële documenten (rekeningen 2019 en begroting 2020) of over de notulen van de Algemene Vergadering 2019, dan kan u ons deze uiterlijk op 14 september 2020 overmaken op het e-mailadres AV-AG@ibr-ire.be. We doen ons uiterste best om u zo snel mogelijk te antwoorden.

Documenten

Gerelateerd

Overzicht van de administratieve verplichtingen van de bedrijfsrevisoren voor het IBR en het CTR inzake de bijdrage in de werkingskosten van het IBR

Christophe D'hondt, diensthoofd IT & Boekhouding IBR

Resultaatbestemming en goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering ven leden van verenigingen en stichtingen

Ons beroep in de spotlights bij LN24