11 april 2022

De Algemene Vergadering van het IBR vindt dit jaar fysiek plaats op vrijdag 29 april 2022 om 8u30 (onthaal vanaf 8u) in het auditorium van BNP Paribas Fortis, Kanselarijstraat 1, 1000 Brussel.

De administratieve zitting vangt aan om 8u30. Naast de traditionele voorstelling van de rekeningen, de begroting en het jaarverslag zullen ook dit jaar de vertegenwoordigers van de Jongerenraad een verslag van hun activiteiten presenteren.

Tijdens de academische zitting, vanaf 11u, verwelkomen we twee Keynote sprekers: Europees parlementslid Johan Van Overtveldt over de Europese richtlijn betreffende duurzaamheidsrapportage door ondernemingen en Olivier Boutellis-Taft (CEO van Accountancy Europe) over de plannen van de Europese Commissie rond de Governance- en audithervorming.

Na de algemene vergadering wordt u vriendelijk uitgenodigd op de traditionele Walking Lunch.

De volledige agenda van de algemene vergadering, een model van volmacht, de notulen van de Algemene Vergadering van 2021 en de lijst met kandidaten voor de verkiezingen vindt u hieronder. De jaarrekening 2021 en de ontwerpbegroting 2022 zullen uiterlijk tegen woensdag 13 april 2022 ter beschikking worden gesteld op deze webpagina.

Bedrijfsrevisoren en stagiairs kunnen zich hier inschrijven.

 

Gerelateerd

Het bedrijfsrevisoraat in de pers - Trends Talks met voorzitter Patrick Van Impe

Dag van het revisoraat 2022: slotspeech van de voorzitter

Commissie "Dienstverlening aan de leden": oproep tot kandidatuurstelling