2 april 2021

De Algemene Vergadering van het IBR zal dit jaar plaatsvinden op 30 april 2021 om 8u30.

Net zoals vorig jaar, heeft de Raad van het IBR beslist om deze Algemene Vergadering via online videostreaming te laten verlopen. Deze beslissing werd ingegeven door de onzekerheden die gepaard gaan met de COVID-crisis en die ons verhinderen om op een veilige manier een fysieke vergadering te organiseren.

Vooraf registreren voor administratieve en academische zitting

De Algemene Vergadering is dit jaar onderverdeeld in een administratief en een academisch deel.

Het administratief deel is toegankelijk voor bedrijfsrevisoren, stagiairs en personeelsleden van het IBR. Het academisch deel is open voor iedereen.

Om veiligheidsredenen (stemrecht is enkel voorbehouden aan bedrijfsrevisoren) dient u zich voor beide sessies afzonderlijk te registreren. Beide sessies zullen ook op een afzonderlijke weblink gestreamd worden. Om te kunnen deelnemen aan de administratieve sessie is een voorafgaandelijke pre-registratie vereist. Voor de academische sessie volstaat een eenvoudige registratie. U kan zich:

Na pre-registratie voor het administratieve deel ontvangt u binnen de vier dagen een bevestigingsmail met login en paswoord en een weblink waarmee u de sessie online kan volgen. Registreren voor het academisch deel kan nog tijdens de vergadering maar registratie op voorhand is aanbevolen om een vlotte organisatie te verzekeren.

We vragen u om vanaf 8u15 aan te melden op de online vergadering, zodat we om 8u30 stipt kunnen beginnen. Het academisch deel begint om 10u30.

Online stemming

De Raad heeft dit jaar ook beslist om de stemming online te laten plaatsvinden.

Het is dus mogelijk om een volmacht aan een confrater te geven. In bijlage vindt u een model van volmacht. U bezorgt ons uw volmacht(en) uiterlijk op 25 april 2021:

  • Hetzij per post: Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Secretariaat-generaal, E. Jacqmainlaan 135/1, 1000 Brussel;
  • Hetzij per drager aan hetzelfde adres;
  • Hetzij door een goed leesbare scan of foto van de volmacht, met digitale handtekening, te sturen naar het e-mailadres AV-AG@ibr-ire.be.

Vragen & antwoorden

U zal tijdens de online streaming de gelegenheid hebben om vragen te stellen via een Chatbox.

 

Gerelateerd

Overzicht van de administratieve verplichtingen van de bedrijfsrevisoren voor het IBR en het CTR inzake de bijdrage in de werkingskosten van het IBR

Christophe D'hondt, diensthoofd IT & Boekhouding IBR

Resultaatbestemming en goedkeuring van de rekeningen door de algemene vergadering ven leden van verenigingen en stichtingen

Ons beroep in de spotlights bij LN24