25 februari 2022

De Algemene Vergadering van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren zal plaatshebben op vrijdag 29 april 2022 om 8u30 (onthaal vanaf 8u) in het auditorium van de bank BNP Paribas Fortis (Kanselarijstraat 1 te 1000 Brussel).
 
In onderstaand bericht vindt u de te hernieuwen mandaten.

Gerelateerd

Het bedrijfsrevisoraat in de pers - Trends Talks met voorzitter Patrick Van Impe

Dag van het revisoraat 2022: slotspeech van de voorzitter

Commissie "Dienstverlening aan de leden": oproep tot kandidatuurstelling