2 februari 2024

Deze brochure kreeg in december 2023 een laatste update

Onze samenleving evolueert wereldwijd naar een ecosysteem waar nieuwe waarden het voortbestaan van bedrijven bepalen. Er is geen ontkomen aan: een nieuwe ESG-focus is elementair. Een groeiend aantal organisaties heeft dit begrepen en is al begonnen met het publiceren van een duurzaamheidsrapport. 

Sterker nog, met de komst van de CSRD zal een hele reeks bedrijven simpelweg geen andere keuze hebben dan ook te gaan rapporteren over duurzaamheid. Zoals u weet, gaat deze rapportageplicht ook gepaard met een assuranceverplichting voor duurzaamheidsinformatie. 

Veel bedrijven hebben echter nog steeds geen duidelijk beeld van wat dit in de praktijk betekent. 

Wat is het huidige regelgevingskader? Wat is precies de rol van de bedrijfsrevisor? Hoe werkt een assurance-opdracht met een beperkte mate van zekerheid met betrekking tot duurzaamheidsinformatie? En vooral, hoe kunnen we ons voorbereiden op de invoering van de wettelijke verplichting tot het verkrijgen van beperkte assurance? Dit zijn slechts enkele van de vragen die uw cliënten zich ongetwijfeld stellen en die u mogelijk moet beantwoorden. 

Om u te helpen heeft het IBR in december 2023 een bijgewerkte versie gepubliceerd van de brochure "Richtlijnen over de rol van de bedrijfsrevisor met betrekking tot duurzaamheidsinformatie".

Ontwikkelingen op internationaal en Europees niveau hebben geleid tot de volgende aanpassingen aan de editie van april 2023:

  • Het hoofdstuk over de CSRD vermeldt de aanpassing van de groottecriteria voor ondernemingen en groepen die op Europees niveau zijn aangenomen.
  • Het hoofdstuk over de ESRS houdt nu rekening met de formele goedkeuring van deze normen door de Europese Commissie in juli 2023 (Publicatieblad van de EU, 22.12.2023).
  • In de hoofdstukken "International Sustainability Standards Board (ISSB): IFRS-S standaarden" en "Hoe u zich kan voorbereiden op de invoering van de wettelijke verplichting tot het verkrijgen van beperkte assurance voor duurzaamheidsinformatie" wordt rekening gehouden met het feit dat de IFRS-S standaarden momenteel op Europees niveau alleen op vrijwillige basis worden toegepast.

Aarzel niet om deze te delen met uw cliënten. Ze vinden er een algemeen overzicht, de belangrijkste concepten en het toepasselijke tijdschema, evenals een stapsgewijze strategie over hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden op de invoering van de wettelijke verplichting tot het verkrijgen van beperkte assurance voor duurzaamheidsinformatie. 

Deze brochure kan worden gedownload in PDF-formaat en is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

 

Gerelateerd

Neem deel aan de Belgian Awards for Sustainability Reports (BAS)! Inschrijvingen geopend

Audit van duurzaamheidsverslaggeving: uitdagingen, valkuilen en opportuniteiten

Marc Daelman en Mieke Van Leeuwe, bedrijfsrevisoren

IBR: Openstelling assurancemarkt voor duurzaamheidsrapporten zeker mogelijk, maar zelfde kwaliteitsvereisten voor alle spelers