2 december 2014

Op 2 december vond voor de 16de keer de uitreiking van de Award for Best Belgian Sustainability Report plaats, een initiatief van het IBR.

De Award stimuleert en beloont ondernemingen en organisaties die bovenop hun financieel-economische gegevens ook op een transparante manier rapporteren over hun activiteiten inzake duurzame ontwikkeling.

De winnaars dit jaar zijn Befimmo, Bopro, Vredeseilanden en Antwerp World Diamond Centre.

De deelname aan de Award is in de loop der jaren constant toegenomen en verdrievoudigd sinds 2007. Met deze trend houdt België gelijke tred met de rest van de wereld. Anno 2014 stelt het IBR vast dat organisaties, ongeacht hun grootte of activiteitensector, overtuigd zijn van het nut van duurzaamheidsverslaggeving zowel door middel van een apart verslag of als deel van het jaarverslag.

Het IBR wenst te benadrukken dat naar het voorbeeld van financiële informatie, de attestatie door een bedrijfsrevisor in de hoedanigheid van onpartijdige en onafhankelijke deskundige, de kwaliteit en betrouwbaarheid van de niet-financiële informatie verhoogt. De verificatie door een onafhankelijke derde is ook een sleutelelement van de gedragslijnen van het GRI (die externe verificatie aanbeveelt), de internationale referentie op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving.

Gerelateerd

Omzetting van de CSRD in België: IBR pleit voor een duidelijk wetgevend kader voor de opening van de assurance markt

Persbericht

De auditor en de connectiviteit tussen de financiële en de niet-financiële informatie: hoe pakken we deze nieuwe uitdaging aan?

Déborah Fischer, bedrijfsrevisor, lid van de Commissie ESG van het IBR

Record turnout for this year’s ceremony of the Awards for Best Belgian Sustainability Reports where Umicore, VPK Group and VUB were awarded best impact sustainability reports by the audience