19 augustus 2019

Sinds 25 mei 2018 dient uw kantoor de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (GDPR) toe te passen. In 2018 hebben het IBR, IAB en BIBF daarom samen een Interinstitutenwerkgroep opgericht rond deze problematiek. Deze werkgroep wil in de eerste plaats de economische beroepsbeoefenaars helpen om de GDPR toe te passen door hen een gestructureerde en praktische hulp aan te bieden, die aangepast is aan hun specificiteit. 
 
Op deze webpagina, die we zullen blijven actualiseren, vindt u de belangrijkste informatie m.b.t. deze materie en ook voorstellen van templates.

Checklist en templates

Deze door het Interinstitutencomité opgestelde checklist is bijgewerkt op 19 augustus 2019. Wij raden u aan om onze 10 stappen te doorlopen die u moeten helpen voor uw kantoor een stand van zaken op te maken en een actieplan op te stellen. Deze 10 stappen omvatten ook een groot aantal templates die kunnen worden aangepast aan de specifieke kenmerken van uw kantoor.

Andere tools

Documentatie

Technische nota's voor pedagogische gebruik:Disclaimer
Hoewel het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) met de grootste zorgvuldigheid de aangelegenheid betreffende GDPR behandelt, wordt ten aanzien van de bijwerking van de ter beschikking gestelde modellen of de documentatie geen enkele waarborg geboden t.o.v. de conformiteit aan de geldende wetgeving en rechtspraak. Het IBR draagt geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen. De lezer, en in het algemeen de gebruiker van dit model, blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij ervan maakt.

Gerelateerd

Energiepremie toegekend door het Waals Gewest voor het 4e kwartaal van 2022

Het financieel plan en de verantwoordelijkheid van de economische beroepsbeoefenaar

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor

GDPR - Nieuwe dienst van gedeelde data protection officer (DPO)