31 maart 2021

Olivier de Bonhome - bedrijfsrevisor
Alexia Cauwe - diensthoofd secretariaat-generaal IBR

 

De GDPR is nu bijna 3 jaar van kracht. Van een bedrijfsrevisor wordt “compliance” met deze wetgeving verwacht. Een functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer - DPO) kan u helpen de zaken helder te zien en kan u op het juiste spoor zetten naar een doeltreffende en GDPR-conform beheer van de persoonsgegevens die door uw kantoor worden verwerkt.

Daarom zal binnenkort, via Privanot VZW, een nieuwe gedeelde DPO-dienst voor bedrijfsrevisoren worden opgezet.

Privanot beschikt namelijk over een gedegen ervaring als gedeelde DPO in het notariaat. Net als bij notarissen is het de bedoeling om deze dienst open te stellen voor bedrijfsrevisorenkantoren, op vrijwillige basis en tegen een voordelige prijs.

De voordelen voor het beroep zijn talrijk:

  • imago van het beroep: modern, gericht op nieuwe technologieën, rechtszekerheid en IT-beveiliging;
  • gecentraliseerde afhandeling van de uit te voeren taken;
  • vastlegging van geharmoniseerde processen voor het beroep;
  • garantie van een onafhankelijke DPO;
  • één enkel contactpunt met de Gegevensbeschermingsautoriteit;
  • één enkel contactpunt voor de betrokkenen (burgers, cliënten, bedienden);
  • onbeperkte steun in alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens.

Bij de notarissen is deze dienst al goed bekend. De dienst is momenteel nog in een ontwikkelingsfase voor de bedrijfsrevisoren en een werkgroep samengesteld uit enkele revisoren werd opgericht om de methodologie voorgesteld door Privanot te testen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met info@privanot.be of Alexia Cauwe (a.cauwe@ibr-ire.be).